Moldova Yasal Hizmetler

"Brodsky Uskov Looper Reed & Partners" Şirketinin felsefesi her hangi bir işletmede yasal destek gerektiği anlamına dayanmaktadır. Şirketimizin uzmanları aşağıda yer alan alanlarında yasal desteği sağlamaya hazırlardır: • Korporasyon hukuku ve korporasyon kurma;

 • Uluslararası davalar ve tahkim (hakem). Moldova Cumhuriyetinde yargılama öncesi süreçleri ve mahkeme duruşmaları;

 • Fikri mülkiyet. Telif hakkı ve ticari marka;

 • Uluslararası anlaşmalar. Yatırımlar ve Proje finansmanı;

 • Bankacılık alanında faaliyet. Finansman ve ödeme işlemlerinin refakati ve danışmanlık;

 • Hükümet önünde Müşterinin menfaatlerinin temsil edilmesi ile ilgili hizmetler. Hükümet Anlaşmaları ve Ödevleri;

 • Legal Due Diligens. Ekspertizler.


"Brodsky Uskov Looper Reed & Partners" Şirketi aşağıda yer alan hizmetleri sunmaktadır: • Şirket faaliyetinin hukuki ekspertizi (yasal diyagnostiği/ Legal Due Diligence);

 • Emlak ile ilgili Anlaşmaların refakati;

 • Yabancı Şirket temsilciklerinin kaydı;

 • Şirket açılması, şirketin yeniden yapılandırılması, şirketin feshedilmesi, şirket korporasyonu kurma, özelleştirme, yatırımcılık, firmanın satın alınması;

 • Fikri mülkiyet malzemelerinin kaydı (ticari logoları ve endüstriyel tasarımları (örnekleri));

 • Yabancı vatandaşların yasallaştırılması;

 • Mal ve hizmetler için lisans ve sertifikaların alınmasında hukuki destek;

 • Moldova Cumhuriyeti Mahkemelerinde Müşteri menfaatlerinin temsili;

 • Devlet makamları ile müşterinin arasında çatışma durumlarının çözülmesi ve görüşmelerinin hazırlanması;

 • Hukukun her hangi bir alanında Hukuki /yasal görüşlerinin hazırlanması;

 • Anonim Şirketlerinin Tüzük, memorandum, Antlaşma ve diğer belgelerinin hazırlanması, emisyonların kaydı;

 • Ortaklık ve Anonim Anlaşmaları, görüşme stratejilerinin geliştirilmesi;

 • Ekolojik ve İş hukuku alanında danışmanlık;

 • Vergi planlaması ve Müşterinin şirketinin vergi siyasetinin değerlendirilmesi;

 • Hukuki ve muhasebecilik hizmetleri.

© 1997-2016 Law Firm "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners"

SEO Promotion sem/seo/aso promotion

Hukuki Danışmanlık mensubu avukat ve danışmanlarımız, yurt içerisindeki müvekkillerimize, Ticaret Hukukundan Şirketler Hukukuna, İcra-İflas Hukukundan Tazminat Hukukuna (özellikle trafik, iş ve uçak kazaları) ile Sigorta Hukukuna aynı zamanda yurt dışındaki şirketlerle ticari ilişkide bulunan firmalarına ve yurtdışından ülkemize gelen yabancı sermayeli kuruluşlara uzanan geniş bir alanda hukuk ve danışmanlık hizmeti vermektedir.