Avukat Moldova

"Brodsky Uskov Looper Reed & Partners" Moldova ile Amerikan firmalarının ortak çabaları ile 1997 yılında kurulan Moldova Cumhuriyetinde en büyük hukuk şirketlerinden biridir. Şirketimiz hukuki ve danışmanlık hizmetini yerli ve yabancı müşterilere sunmaktadır.


Bizim hedefimiz uluslararası standartlarına uygun, belirli Doğu Avrupa ülkeleri şartlarına adapte edilmiş, ayrıca Moldova Cumhuriyetinde yapılan faaliyetleri desteklemek için hukuki ve danışmanlık hizmetlerimizi sunmaktır.


Bizim müşterilerimiz üretim sektöründe, uluslararası ticaretinde, tarım ve hizmet sektöründe faaliyetlerini gerçekleştiren devlet ve toplum kuruluşları, ticari şirketleridir.


"Brodsky Uskov Looper Reed & Partners" Şirketinin Müşterileri arasında uluslararası şirketlerin ve kuruluşların temsilcilikleri ve şubeleri, Moldova’daki birçok şirketlerdir. İş bu sayılan şirketlerin ihracatı Moldova milli gayri safi hâsılasında önemli rol oynamaktadır. Bizim avukat ve danışmanlarımız ileriye dönük ve perspektifli eksperlerdir.


Şirketimiz kendi müşterilerine fiyat olarak rakiplerinden avantajlı yüksek kalitede danışmanlık hizmetlerini kullanmayı teklif etmektedir. "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners" eksperleri İngilizce, Rusça, Almanca, Fransızca, Ukrayna dillerini bilmektedirler.


"Brodsky Uskov Looper Reed & Partners" Şirketi müşteri ile çalışmakta aşağıdaki prensipleri takip etmektedirler:  • Kalite ve profesyonelcilik - Şirketimizde çok zor ve sıra dışı problemlerin çözümünde yüksek beceri ve yatkınlıklarına sahip Uzmanlar çalışmaktadır. Özel yaklaşım. Bilindiği gibi "Her derde deva vardır". Her zaman profesyonel uzmanlarımız iş aldıkları zaman, Müşterinin gerçek durumunu inceleyip, kendi işinde eski şablon ve ön yargıdan kaçınıyorlar. 

  • Verimlilik - Her hangi bir projenin başarılı olması için, kararların alınma hızına ve yönetimcilik kararlarının gerçekleştirmesine bağlıdır. 

  • Hızlı çalışma – faaliyetimizin ana prensiplerimizden biridir. 

  • Gizlilik - Müşteri ile yapılan işbirliğinden sonra bile bilgi kaybı olayları bugüne kadar tarafımızdan yaşanmamıştır. Müşterimizden aldığımız bilgi ve evraklara sıkı gizlilik ve güvenlik tedbirleri uygulamaktayız.

© 1997-2016 Law Firm "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners"

SEO Promotion sem/seo/aso promotion

Hukuki Danışmanlık mensubu avukat ve danışmanlarımız, yurt içerisindeki müvekkillerimize, Ticaret Hukukundan Şirketler Hukukuna, İcra-İflas Hukukundan Tazminat Hukukuna (özellikle trafik, iş ve uçak kazaları) ile Sigorta Hukukuna aynı zamanda yurt dışındaki şirketlerle ticari ilişkide bulunan firmalarına ve yurtdışından ülkemize gelen yabancı sermayeli kuruluşlara uzanan geniş bir alanda hukuk ve danışmanlık hizmeti vermektedir.