Asigurarea cu permisul nominal de acces la locul de muncă

În conformitate cu prevederile Legii № 254 din data de 09.12.2011, sunt introduse modificări in punctul C) alin. (2) art. 9 si in punctul c) si d) alin. 2 art. 10 Codul Muncii al Republicii Moldova № 154 din 28.01.2003.

Conform legii, fiecare angajator trebuie să elibereze angajatului permis nominal de acces la locul de muncă precum și angajatul, la rândul său, este obligată să-l poarte in permanenta asupra sa. Lipsa permisului la angajat, se pedepsește cu o amendă pentru persoanele fizice(angajat) în sumă de 2000 - 2800 de lei, pentru persoane cu funcţie de răspundere în sumă de la 4.000 până la 7.000 lei și pentru persoane juridice în sumă de la 7.000 lei până la 9,000.

Permisul nominal de acces la locul de muncă trebuie să conțină următoarele informații obligatorii:

1. Denumirea unităţii;

2. Nume, prenumele al salariatului;

3. Fotografie 3x4;

4. Numărul și data contractului individual de muncă;

5. Funcţia, ocupaţia; 6. Data eliberării permisului;

7. Semnătura și ștampila angajatorului.

De asemenea, având in vedere modificările din Codul Muncii al Republicii Moldova, angajatorul în cursul primei luni de la începutul activității companiei, apoi in decurs de prima luna a fiecărui an calendaristic este obligat sa aprobe statele de personal a companiei și în termen de două luni de la data aprobării sa prezinte (în scris sau în format electronic), cu excepția autorităților publice centrale și locale, o copie a statelor de personal la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază se afla compania.

Statele de personal trebuie să conțină următoarele informații:

1. Numărul, data, ordinea, în conformitate cu care au fost aprobate statele de personal;

2. Denumirea completa a companiei, adresa poştala, codul fiscal / IDNO;

3. Denumirea structurii, subdiviziunii si funcţiei; 4. Numărul de unități obișnuite;

5. Salariul tarifar sau salariul de funcție (MDL).

Modelele propuse de inspecția muncii pot fi găsite făcând clic pe link-urile următoare:

În limba rusă: lista personalului | pentru permise

Limba de stat: lista personalului | pentru permise

Legea Parlamentului privind modificarea și completarea unor acte legislative № 254 din 9.12.2001 publicată în Monitorul Oficial № 25-28/79 din 03.02.2012, intra in vigoare de la data publicării.


 

Cu privire la transferul unei zile de odihnă din anul 2016

În conformitate cu prevederile alineatului (5) al articolului 111 din Codul muncii al Republicii Moldova Nr.154-XV din 28 martie 2003 și în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova Nr. 867 din 18.12.2015, este considerată zi de odihnă: - 7 martie.

Cu privire la zilele de odihna în luna aprilie 2015

În conformitate cu prevederile alineatului (1) al articolului 111 din Codul muncii al Republicii Moldova Nr.154-XV din 28 martie 2003 sunt considerate zile de sărbătoare nelucrătoare: 12, 13 şi 20 aprilie 2015

Statele de personal pentru anul 2015

Stimaţi Domni,Ataşat Vă expediem modelul Statelor de personal. Vă reamintim, că în conformitate cu prevederile art. 10 alin. 2 lit. c) al Codului Muncii al Republicii Moldova, angajatorul este obligat să aprobe, în prima lună a fiecărui an calendaristic, statele de personal ale unităţii şi, în termen de 2 luni de la data aprobării acestora, să prezinte (în formă scrisă sau electronică), un exemplar al statelor de personal inspecţiei teritoriale de muncă în a cărui rază de competenţă este amplasată unitatea. Reieşind din aceasta, compania este obligată să aprobe Statele de personal pînă la data de 31 ianuarie 2014 şi este obligat, în termen de două luni din momentul aprobării să o prezinte la Inspecţia Muncii.

Hotărâre cu privire la zilele de odihnă în luna ianuarie 2014

În conformitate cu prevederile alineatului (5) al articolului 111 din Codul muncii al Republicii Moldova Nr.154-XV din 28 martie 2003 zile de sărbătoare nelucrătoare, cu plata salariului mediu, sânt:


1 ianuarie – Anul Nou;


7 şi 8 ianuarie – Naşterea lui Isus Hristos (Crăciunul);

Modificarea cuantumul-ui minim garantat al salariului în sectorul real al economiei

Guvernul Republicii Moldova a aprobat decizia care, introduce modificări în Hotărârea Guvernului Nr. 165 din 9 martie 2010. „Cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real”.(Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului Nr. 165 din 9 martie 2010).

© 1997-2016 Compania Juridică "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners"

SEO Promotion sem/seo/aso promotion

Brodsky Uskov Looper Reed & Partners este o companie care îşi desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova şi a Europei de est prin acordarea serviciilor de suport legal, servicii de consiliere juridică şi asistenţă juridică în afaceri. Companie oferă şi servicii de avocatură şi asistenţă legală în relaţiile cu entităţile de stat. Fiind una din cele mai apreciate şi competente organizaţii din domeniu Brodsky Uskov Looper Reed & Partners îşi orientează activitatea spre dezvoltarea părţii juridice a businessului prin asistența oferită în domeniul investiţiilor, a cadrului juridic de formare, înregistrare şi funcţionare a întreprinderilor de afaceri. De asemenea compania posedă o echipă competentă de jurişti şi avocaţi, abilitaţi în a oferi servicii de consiliere juridică în domeniul imobiliar, a proprietăţii intelectuale, a sferei financiar – bancare şi a multor alte domenii cheie pentru dezvoltarea unui business legal şi de succes. Compania reprezintă un factor important şi în stimularea economiei ţării prin acţionarea din numele investitorilor străini în procesul de negociere a stimulării investiţionale cu guvernul Republicii Moldova şi guvernele altor state.