Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată

Regulamentul privind restituirea taxei pe valoare adăugată stabileşte termenii (delimitând termenii de realizare a controlului şi luarea hotărârilor şi termenii, destinaţi în mod direct restituirii) şi ordinea de restituire a TVA pentru agenţii economici şi prevede listele actelor necesare spre prezentare.

De asemenea, regulamentul include în sine formularele tipizate a fişelor de aplicare şi procedura de determinare a sumei TVA spre restituire agenţilor economici. Regulamentul aprobat stabileşte , de asemenea, responsabilitatea pentru încălcarea termenilor de restituire a TVA, care este încredinţată şefilor, şefilor-adjuncţi a Inspectoratelor Fiscale de Stat teritoriale şi inspectorilor fiscali, implicaţi în procesul de restituire a TVA.

Pentru încălcarea termenilor de restituire a TVA faţă de persoanele cu funcţii de răspundere din organul cu atribuţii de administrare fiscală se aplică sancţiunea stabilită, conform articolului 311 a Codului contravenţional al Republicii Moldova Nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008, în sumă de 500 unităţi convenţionale (10 000 lei).

Textul integral al Regulamentului îl puteţi găsi la următoarea adresă : În limba rusă | În limba de stat

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 93 din 01.02.2013 despre aprobarea Regulamentul privind restituirea taxei pe valoare adăugată este publicată în Monitorul Oficial Nr. 27-30 din 08.02.2013.

Hotărîrea intră în vigoare din momentul publicării. Din momentul publicării se abrogă Hotărîrea Guvernului Nr. 1024 din 1 noiembrie 2010 cu privire la punerea în aplicare a Regulamentul privind restituirea taxei pe valoare adăugată (Monitorul Oficial, 2010, Nr. 214-220, art. 1136).


 

În noaptea de 24 spre 25 octombrie 2015 se face trecerea la ora de iarnă

Consultantul vă comunică următoarele:


În noaptea de 24 spre 25 octombrie 2015 se face trecerea la ora de iarna.


În legătură cu aceasta, Consultantul aminteşte Clienţilor despre necesitatea schimbării orei şi la aparatul de casă şi control.

Procedura de Sigilare și Desigilare în Republica Moldova

În vederea aplicării prevederilor din art.133 și 134 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, cu modificările ulterioare, a fost adoptat «Ghidul cu privire la proceduile de sigilare și desigilare», care a fost elaborat şi în scop de călăuză pentru funcționarii Serviciului Fiscal de Stat în cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu (Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat «privind aprobarea Ghidului cu privire la procedurile de sigilare și desigilare» № 611 din 24.07.2015).

În noaptea de 28 spre 29 martie 2015 se face trecerea la ora de vară

Consultantul vă comunică următoarele: În noaptea de 28 spre 29 martie 2015 se face trecerea la ora de vară.În legătură cu aceasta, Consultantul aminteşte Clienţilor despre necesitatea schimbării orei şi la aparatul de casă şi control.

Modificări şi completări în legislaţia fiscală

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat legea, privind modificarea şi completarea unor acte legislative, care reglementează sfera impunerii fiscale (Legea Nr.172 din 12.07.2013 privind modificarea şi completarea unor acte legislative).

© 1997-2016 Compania Juridică "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners"

SEO Promotion sem/seo/aso promotion

Brodsky Uskov Looper Reed & Partners este o companie specializată în prestarea serviciilor de consultanţă juridică în Republica Moldova. Esenţa activităţii noastre se reflectă în acordarea asistenţei juridice în toate domeniile de activitate, dar mai ales prestarea serviciilor de consulting în domeniul businessului şi a celui imobiliar. Având o echipă de jurişti şi avocaţi profesionişti Brodsky Uskov Looper Reed & Partners s-a consacrat pe parcursul anilor ca cea mai importantă organizaţie de suport juridic şi asistenţă legală pentru companiile din Republica Moldova şi din regiunea Europei de Est. Unul din scopurile noastre este racordarea la standardele internaţionale în domeniul jurisprudenţei de afaceri, iar serviciile de consiliere juridică sunt oferite în conformitate cu cele mai noi prevederi şi acte normative ale legislaţiei în vigoare. Brodsky Uskov Looper Reed & Partners atrage o atenţie deosebită domeniului investiţional, financiar - bancar, a dreptului corporativ şi a expertizei juridice a activităţii întreprinderilor.