Legea cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA

În conformitate cu Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat Nr.1164 din 25.10.2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA, se aprobă formularul Declaraţiei privind TVA, forma acestuia şi totodată ordinea de completare a declaraţiei taxei pe valoarea adăugată în conformitate cu anexele la prezentul ordin.

Formularul Declaraţiei privind TVA şi Modul de completare a Declaraţiei privind TVA, aprobate prin prezentul ordin, se aplică începând cu prezentarea dărilor de seamă pentru perioada fiscală ianuarie 2013 (din 01 ianuarie 2013).

Declaraţia se întocmeşte pe un formular oficial, aprobat conform anexei nr.1 la prezentul ordin, în baza datelor reflectate în Registrele de evidenţă a livrărilor şi procurărilor.

Obligaţia de prezentare a Declaraţiei privind TVA, conform art.115 alin.(1) al Codului fiscal, o au persoanele juridice şi fizice care sunt înregistrate sau trebuie să fie înregistrate în calitate de plătitor al TVA şi persoanele juridice şi fizice care importă servicii, indiferent de faptul dacă sunt sau nu, înregistrate în calitate de plătitori ai TVA.

Declaraţia privind TVA se prezintă organului fiscal pentru fiecare perioadă fiscală în termenul stabilit de art.115 al Codului fiscal, utilizând metode automatizate de raportare electronică, în conformitate cu cerinţele stabilite în Codul fiscal.

Textul integral al Ordinului poate fi găsit la următoarea adresa: În limba rusă | În limba de stat

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA Nr.1164 din 25.10.2012 publicată în Monitorul Oficial 234-236/1375 din 09.11.2012

Ordinul întră în vigoare din momentul publicării.

Dispoziţiile ordinului v-or fi aplicate din 01.01.2013


 

În noaptea de 24 spre 25 octombrie 2015 se face trecerea la ora de iarnă

Consultantul vă comunică următoarele:


În noaptea de 24 spre 25 octombrie 2015 se face trecerea la ora de iarna.


În legătură cu aceasta, Consultantul aminteşte Clienţilor despre necesitatea schimbării orei şi la aparatul de casă şi control.

Procedura de Sigilare și Desigilare în Republica Moldova

În vederea aplicării prevederilor din art.133 și 134 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, cu modificările ulterioare, a fost adoptat «Ghidul cu privire la proceduile de sigilare și desigilare», care a fost elaborat şi în scop de călăuză pentru funcționarii Serviciului Fiscal de Stat în cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu (Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat «privind aprobarea Ghidului cu privire la procedurile de sigilare și desigilare» № 611 din 24.07.2015).

În noaptea de 28 spre 29 martie 2015 se face trecerea la ora de vară

Consultantul vă comunică următoarele: În noaptea de 28 spre 29 martie 2015 se face trecerea la ora de vară.În legătură cu aceasta, Consultantul aminteşte Clienţilor despre necesitatea schimbării orei şi la aparatul de casă şi control.

Modificări şi completări în legislaţia fiscală

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat legea, privind modificarea şi completarea unor acte legislative, care reglementează sfera impunerii fiscale (Legea Nr.172 din 12.07.2013 privind modificarea şi completarea unor acte legislative).

© 1997-2016 Compania Juridică "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners"

SEO Promotion sem/seo/aso promotion

Brodsky Uskov Looper Reed & Partners este o companie specializată în prestarea serviciilor de consultanţă juridică în Republica Moldova. Esenţa activităţii noastre se reflectă în acordarea asistenţei juridice în toate domeniile de activitate, dar mai ales prestarea serviciilor de consulting în domeniul businessului şi a celui imobiliar. Având o echipă de jurişti şi avocaţi profesionişti Brodsky Uskov Looper Reed & Partners s-a consacrat pe parcursul anilor ca cea mai importantă organizaţie de suport juridic şi asistenţă legală pentru companiile din Republica Moldova şi din regiunea Europei de Est. Unul din scopurile noastre este racordarea la standardele internaţionale în domeniul jurisprudenţei de afaceri, iar serviciile de consiliere juridică sunt oferite în conformitate cu cele mai noi prevederi şi acte normative ale legislaţiei în vigoare. Brodsky Uskov Looper Reed & Partners atrage o atenţie deosebită domeniului investiţional, financiar - bancar, a dreptului corporativ şi a expertizei juridice a activităţii întreprinderilor.