Legislaţia Fiscală

În noaptea de 24 spre 25 octombrie 2015 se face trecerea la ora de iarnă

Consultantul vă comunică următoarele:


În noaptea de 24 spre 25 octombrie 2015 se face trecerea la ora de iarna.


În legătură cu aceasta, Consultantul aminteşte Clienţilor despre necesitatea schimbării orei şi la aparatul de casă şi control.

Procedura de Sigilare și Desigilare în Republica Moldova

În vederea aplicării prevederilor din art.133 și 134 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, cu modificările ulterioare, a fost adoptat «Ghidul cu privire la proceduile de sigilare și desigilare», care a fost elaborat şi în scop de călăuză pentru funcționarii Serviciului Fiscal de Stat în cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu (Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat «privind aprobarea Ghidului cu privire la procedurile de sigilare și desigilare» № 611 din 24.07.2015).

În noaptea de 28 spre 29 martie 2015 se face trecerea la ora de vară

Consultantul vă comunică următoarele: În noaptea de 28 spre 29 martie 2015 se face trecerea la ora de vară.În legătură cu aceasta, Consultantul aminteşte Clienţilor despre necesitatea schimbării orei şi la aparatul de casă şi control.

Modificări şi completări în legislaţia fiscală

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat legea, privind modificarea şi completarea unor acte legislative, care reglementează sfera impunerii fiscale (Legea Nr.172 din 12.07.2013 privind modificarea şi completarea unor acte legislative).

Decizia consiliului municipal cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare a taxelor locale

Decizia consiliului municipal cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare a taxelor locale № 3/1 din 28.03.2013.

Decizia cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare a taxei pentru unităţile comerciale

Decizia cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare a taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială pe teritoriul municipiului Chişinău № 3/2 din 29.03.2013.

Decizia cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare a taxei pentru unităţile stradale de comerţ

Decizia cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare a taxei pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor (Decizia № 3/3 din 29.03.2013).

Modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1263

Hotărîre cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova

În conformitate cu dispoziţiile alin. (5) a articolului 793 punctului i) art. 136 a Codului fiscal Nr. 1163-XIII din 24 аprilie 1997, au fost aprobate formele tipizate ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova. (Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 101 din 05.02.2013 despre aprobarea formelor tipizate, ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova).

© 1997-2016 Compania Juridică "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners"

SEO Promotion sem/seo/aso promotion

Brodsky Uskov Looper Reed & Partners este o companie specializată în prestarea serviciilor de consultanţă juridică în Republica Moldova. Esenţa activităţii noastre se reflectă în acordarea asistenţei juridice în toate domeniile de activitate, dar mai ales prestarea serviciilor de consulting în domeniul businessului şi a celui imobiliar. Având o echipă de jurişti şi avocaţi profesionişti Brodsky Uskov Looper Reed & Partners s-a consacrat pe parcursul anilor ca cea mai importantă organizaţie de suport juridic şi asistenţă legală pentru companiile din Republica Moldova şi din regiunea Europei de Est. Unul din scopurile noastre este racordarea la standardele internaţionale în domeniul jurisprudenţei de afaceri, iar serviciile de consiliere juridică sunt oferite în conformitate cu cele mai noi prevederi şi acte normative ale legislaţiei în vigoare. Brodsky Uskov Looper Reed & Partners atrage o atenţie deosebită domeniului investiţional, financiar - bancar, a dreptului corporativ şi a expertizei juridice a activităţii întreprinderilor.