Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi

Angajatorii trebuie să atragă atenţia capitolului V al legii menţionate care stabileşte angajarea persoanelor cu dezabilităţi, indiferent de forma de organizare juridică al Angajatorului, care conform schemei de încadrare a personalului au 20 de angajaţi şi mai mult, creează sau rezervă locuri de muncă şi angajează la muncă persoane cu dezabilităţi într-un procent de cel puţin 5 la sută din numărul total de salariaţi.

Totodată, angajatorii asigură evidenţa cererilor (a documentelor anexate la acestea) ale persoanelor cu dezabilităţi care s-au adresat pentru a fi angajate în muncă într-un registru separat de strictă evidenţă, care va conţine înscrisuri privind deciziile de angajare sau refuz, cauzele refuzului, contestaţiile etc.

Deci, este necesară ducerea unui registru de evidenţă strictă. Angajatorii informează obligatoriu agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă despre:

- locurile de muncă create şi/sau rezervate pentru angajarea persoanelor cu dezabilități, în termen de 5 zile de la data la care au fost create/rezervate.

- ocuparea de către persoanele cu dezabilităţi a locurilor de muncă care au fost create/rezervate, în termen de 3 zile de la data la care au fost ocupate.

Pe lângă aceasta, legea stabileşte obligaţia angajatorilor faţă de persoanele care şi-au pierdut capacitatea de muncă (art. 37). Angajatorul este obligat să repartizeze locurile de muncă disponibile ori să creeze locuri de muncă noi pentru a plasa în câmpul muncii persoanele care şi-au pierdut parţial capacitatea de muncă în urma unui accident de muncă la angajatorul respectiv sau care au contractat o boală profesională în urma căreia au fost recunoscute drept persoane cu dezabilităţi.

În cazul în care lipsesc condiţiile pentru continuarea activităţii de muncă a persoanelor care şi-au pierdut parţial capacitatea de muncă la acelaşi angajator, plasarea lor în câmpul muncii se realizează prin intermediul agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă şi asociaţiilor obşteşti ale persoanelor cu dezabilităţi. De asemenea, este stabilit un regim aparte de acordare a concediilor persoanelor cu dezabilităţi. Pentru persoanele cu dezabilităţi severe angajate în muncă, în cazul în care acestea nu beneficiază de facilităţi mai mari, se stabileşte un concediu anual cu o durată de 40 de zile calendaristice, iar pentru persoanele cu dezabilităţi accentuate – un concediu anual cu o durată de 32 de zile calendaristice.

Pentru persoanele cu dezabilităţi severe şi accentuate, (în cazul în care ele nu beneficiază de facilităţi mai mari), se stabileşte o durată redusă a timpului de muncă, de 30 de ore pe săptămână, cuantumul retribuirii muncii fiind egal cu cel stabilit pentru salariaţii cu durata normală a timpului de muncă.

Munca suplimentară, munca în zilele de repaus săptămânal şi munca pe timp de noapte prestate de către persoanele cu dezabilităţi severe şi accentuate se permit doar cu consimţământul persoanelor în cauză, dacă aceste munci nu le sânt contraindicate de medici.

Angajatorii care încalcă prevederile alin.(4) şi (5) art. 34, care prevede angajarea persoanelor cu dezabilităţi, precum şi alin. (1) şi (2) art. 37, care prevede obligaţiile angajatorilor, faţă de persoanele ce şi-au pierdut capacitatea de muncă la serviciu – poartă răspundere conform Codului contravenţional al Republicii Moldova, ce implică sancţionarea persoanelor fizice în mărime de la 100 până la 140 unităţi convenţionale (2000 - 2800 lei), funcţionarilor în mărime de la 200 până la 350 unităţi convenţionale (4000 - 7000 lei) şi persoanelor juridice în mărime de la 350 până la 450 unităţi convenţionale (7000 - 9000 lei).

Textul integral al Legii îl puteţi găsi la următoarea adresă : În limba rusă | În limba de stat

Legea Nr. 60 din 30.03.2012 despre integrarea socială a persoanelor cu dezabilităţi este publicat în Monitorul Oficial Nr. 155-159 din 27.07.2012.

Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia:

a) articolelor 12-16, care se pun în aplicare de la 1 ianuarie 2013;

b) articolului 44 şi articolului 53 alineatul (1) litera b), care se pun în aplicare de la 1 ianuarie 2013;

c) prevederilor articolului 49 alineatele (2) şi (3), referitoare la dreptul de a importa, cu anumite scutiri, un mijloc de transport de peste hotare, care se pun în aplicare de la 1 ianuarie 2014.

La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea Nr.821-XII din 24.12.1991 privind protecţia socială a invalizilor şi Hotărârea Parlamentului Nr.822-XII din 24.12.1991 pentru punerea în aplicare a Legii privind protecţia socială a invalizilor.


 

Reorganizarea instanțelor judecătorești

În conformitate cu Legea nr. 76 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești, care va intra efectiv în vigoare la data de 01.01.2017, au fost introduse următoarele modificări.

Aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind notificarea şi comunicarea în străinătate a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială

Crearea condițiilor necesare pentru acordarea actelor judiciare și extrajudiciare care urmeaza a fi acordate în străinătate, și de a aduce la cunostinta destinatarului la momentul potrivit (Actul al Parlamentului a aderării Republicii Moldova la Convenţia privind notificarea şi comunicarea în străinătate a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială Nr. 13 din 02.17.2012).

Regulamentul cu privire la stabilirea drepturilor şi compensaţiilor pasagerilor în cazul anulării şi/sau întîrzierii zborului

Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind compensarea şi asistenţa pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întîrzierii prelungite a zborurilor Nr. 836 din 08.11.2012.

© 1997-2016 Compania Juridică "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners"

SEO Promotion sem/seo/aso promotion

Brodsky Uskov Looper Reed & Partners este o companie specializată în prestarea serviciilor de consultanţă juridică în Republica Moldova. Esenţa activităţii noastre se reflectă în acordarea asistenţei juridice în toate domeniile de activitate, dar mai ales prestarea serviciilor de consulting în domeniul businessului şi a celui imobiliar. Având o echipă de jurişti şi avocaţi profesionişti Brodsky Uskov Looper Reed & Partners s-a consacrat pe parcursul anilor ca cea mai importantă organizaţie de suport juridic şi asistenţă legală pentru companiile din Republica Moldova şi din regiunea Europei de Est. Unul din scopurile noastre este racordarea la standardele internaţionale în domeniul jurisprudenţei de afaceri, iar serviciile de consiliere juridică sunt oferite în conformitate cu cele mai noi prevederi şi acte normative ale legislaţiei în vigoare. Brodsky Uskov Looper Reed & Partners atrage o atenţie deosebită domeniului investiţional, financiar - bancar, a dreptului corporativ şi a expertizei juridice a activităţii întreprinderilor.