Decizia cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare a taxei pentru unităţile stradale de comerţ

Decizia curentă este stabilită în temeiul art. 289(2) lit.е) şi art.297 din Codul Fiscal al RM, Art.16 (1) lit.f) şi art.14(1) din Legea Nr. 231 din 23.12.2011 «Privind comerţul interior», din Legea Nr. 267 din 23.12.2011 „pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”, în temeiul dispoziţiilor art.14(2) lit.а), art.19(4) şi 20(5) din Legea Nr. 436 din 28.12.2006 «Privind administraţia publică locală».

Se stabilesc şi se pun în aplicare pe teritoriul municipiului Chişinău, din 01.01.2013, cotele taxei pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor, conform Anexei.

Conform deciziei consiliului municipal Chişinău, se stabilesc şi se pun în aplicare pe teritoriul municipiului Chişinău taxele locale pentru unităţile de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor, conform Anexei.

Cota taxei pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor este stabilită suplimentar la taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială şi vizează amplasarea în stradă a unităţilor stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor.

Pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor amplasate pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt şi în limita a 20 m de la intersecţiile cu acesta - mărimea taxei se majorează cu 100% faţă de taxa stabilită.

Taxa pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor se achită pentru fiecare unitate stradală de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor, cum ar fi gheretele, frigiderele, tonetele, tarabele, unităţile de transport specializate şi alte unităţi de comerţ ambulant, amplasate în afara pieţelor autorizate.

Baza impozabilă a obiectului impunerii la taxa pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor o constituie suprafaţa comercială ocupată de unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor, amplasarea lor, tipul produselor comercializate şi/sau serviciilor prestate, indicate în autorizaţia de funcţionare, eliberată de autoritatea administraţiei publice locale.

Termenul de plată a taxei şi a prezentărilor dărilor de seamă fiscale de către subiecţii impunerii este trimestrial, până în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionat.

Calculul taxei pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor se efectuează de către subiecţii impunerii, în funcţie de baza impozabilă şi de cotele acestora.

Responsabilitatea pentru calcularea şi virarea în termen la bugetul municipal a taxei pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor revine contribuabililor.

Textul integral al Legii îl puteţi găsi la următoarea adresă:

Decizia cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare a taxei pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor (Decizia Nr. 3/3 din 29.03.2013).

Decizia intră în vigoare din 01.01.2013. Decizia este publicată în Monitorul de Chişinău Nr. 07 (147) din aprilie 2013.


 

În noaptea de 24 spre 25 octombrie 2015 se face trecerea la ora de iarnă

Consultantul vă comunică următoarele:


În noaptea de 24 spre 25 octombrie 2015 se face trecerea la ora de iarna.


În legătură cu aceasta, Consultantul aminteşte Clienţilor despre necesitatea schimbării orei şi la aparatul de casă şi control.

Procedura de Sigilare și Desigilare în Republica Moldova

În vederea aplicării prevederilor din art.133 și 134 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, cu modificările ulterioare, a fost adoptat «Ghidul cu privire la proceduile de sigilare și desigilare», care a fost elaborat şi în scop de călăuză pentru funcționarii Serviciului Fiscal de Stat în cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu (Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat «privind aprobarea Ghidului cu privire la procedurile de sigilare și desigilare» № 611 din 24.07.2015).

În noaptea de 28 spre 29 martie 2015 se face trecerea la ora de vară

Consultantul vă comunică următoarele: În noaptea de 28 spre 29 martie 2015 se face trecerea la ora de vară.În legătură cu aceasta, Consultantul aminteşte Clienţilor despre necesitatea schimbării orei şi la aparatul de casă şi control.

Modificări şi completări în legislaţia fiscală

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat legea, privind modificarea şi completarea unor acte legislative, care reglementează sfera impunerii fiscale (Legea Nr.172 din 12.07.2013 privind modificarea şi completarea unor acte legislative).

© 1997-2016 Compania Juridică "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners"

SEO Promotion sem/seo/aso promotion

Brodsky Uskov Looper Reed & Partners este o companie specializată în prestarea serviciilor de consultanţă juridică în Republica Moldova. Esenţa activităţii noastre se reflectă în acordarea asistenţei juridice în toate domeniile de activitate, dar mai ales prestarea serviciilor de consulting în domeniul businessului şi a celui imobiliar. Având o echipă de jurişti şi avocaţi profesionişti Brodsky Uskov Looper Reed & Partners s-a consacrat pe parcursul anilor ca cea mai importantă organizaţie de suport juridic şi asistenţă legală pentru companiile din Republica Moldova şi din regiunea Europei de Est. Unul din scopurile noastre este racordarea la standardele internaţionale în domeniul jurisprudenţei de afaceri, iar serviciile de consiliere juridică sunt oferite în conformitate cu cele mai noi prevederi şi acte normative ale legislaţiei în vigoare. Brodsky Uskov Looper Reed & Partners atrage o atenţie deosebită domeniului investiţional, financiar - bancar, a dreptului corporativ şi a expertizei juridice a activităţii întreprinderilor.