Decizia cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare a taxei pentru unităţile comerciale

În baza prevederilor art. 289(2) lit.е) şi art.297 din Codul fiscal al RM, prevederilor art. 12 din Legea Nr. 48 din 26.03.2011 „Cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative”, Art.16 (1) lit.f) şi art.14(1) din Legea Nr. 231 din 23.12.2011 „Cu privire la comerţul interior”, din Legea Nr. 267 din 23.12.2011 „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”, în temeiul art.14(2) lit.а), art.19(4) şi 20(5) din Legea Nr. 436 din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală” Consiliul municipal Chişinău DECIDE: Se stabilesc şi se pun în aplicare pe teritoriul municipiului Chişinău, din 01.01.2013, cotele taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială, conform Anexei.

Baza impozabilă a obiectului impunerii la taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială o constituie suprafaţa comercială ocupată de unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială, amplasarea lor, tipul mărfurilor desfăcute şi serviciilor prestate, indicate în autorizaţia de funcţionare, eliberată de autoritatea administraţiei publice locale.

Termenul de plată a taxei şi a prezentărilor dărilor de seamă fiscale de către subiecţii impunerii şi organele împuternicite este trimestrial, până în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionat.

Mărimea taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială se majorează după cum urmează:

  • Pentru unităţile comerciale indicate în pct. 1-11,13 ale Anexei - cu 5000 lei pentru fiecare aparat de casă la care se comercializează articole din tutun;
  • Pentru unităţile comerciale în care se comercializează producţie alcoolică - cu 30% faţă de taxa stabilită.
  • Pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială, amplasate în teritoriul pieţelor autorizate, din perimetrul străzilor Ismail, Alexandru cel Bun, Vasile Alecsandri, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, bd. Dimitrie Cantemir - cu 30% faţă de taxa stabilită;
  • Agenţii economici şi persoanele fizice ale căror unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii sunt amplasate în partea dinspre stradă a clădirilor din arterele principale ale oraşului Chişinău vor achita o taxă cu 10 % mai mare decât taxa stabilită.

Se scutesc de plata taxei agenţii economici şi persoanele fizice care practică activităţi de pompe funebre şi acordă servicii similare, precum şi organizaţiile de stat, menţionate în p. 6.2 a Anexei.

Cererile agenţilor economici şi persoanelor fizice privind acordarea de înlesniri la plata taxei locale se vor examina fiecare aparte, scutirea de plată urmând a fi stabilită prin decizia Consiliului municipal Chişinău.

Calculul taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială se efectuează de către subiecţii impunerii, în funcţie de baza impozabilă şi de cotele acestora.

Textul integral al Legii îl puteţi găsi la următoarea adresă:

Decizia cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare a taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială pe teritoriul municipiului Chişinău Nr. 3/2 din 29.03.2013.

Decizia intră în vigoare începând cu 01.01.2013.Din momentul aducerii la cunoştinţa publică a deciziei curente, se abrogă deciziile Consiliului municipal Chişinău Nr. 22/47 din 04.05.2005, Nr. 39/3 din 24.01.2006, Nr. 67/24 din 15.03.2007, Nr. 14/12 din 22.12.2009, Nr. 3/21 din 23.03. 2010.

Decizia este publicată în Monitorul de Chişinău Nr. 08 (148) din aprilie 2013.


 

În noaptea de 24 spre 25 octombrie 2015 se face trecerea la ora de iarnă

Consultantul vă comunică următoarele:


În noaptea de 24 spre 25 octombrie 2015 se face trecerea la ora de iarna.


În legătură cu aceasta, Consultantul aminteşte Clienţilor despre necesitatea schimbării orei şi la aparatul de casă şi control.

Procedura de Sigilare și Desigilare în Republica Moldova

În vederea aplicării prevederilor din art.133 și 134 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, cu modificările ulterioare, a fost adoptat «Ghidul cu privire la proceduile de sigilare și desigilare», care a fost elaborat şi în scop de călăuză pentru funcționarii Serviciului Fiscal de Stat în cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu (Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat «privind aprobarea Ghidului cu privire la procedurile de sigilare și desigilare» № 611 din 24.07.2015).

În noaptea de 28 spre 29 martie 2015 se face trecerea la ora de vară

Consultantul vă comunică următoarele: În noaptea de 28 spre 29 martie 2015 se face trecerea la ora de vară.În legătură cu aceasta, Consultantul aminteşte Clienţilor despre necesitatea schimbării orei şi la aparatul de casă şi control.

Modificări şi completări în legislaţia fiscală

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat legea, privind modificarea şi completarea unor acte legislative, care reglementează sfera impunerii fiscale (Legea Nr.172 din 12.07.2013 privind modificarea şi completarea unor acte legislative).

© 1997-2016 Compania Juridică "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners"

SEO Promotion sem/seo/aso promotion

Brodsky Uskov Looper Reed & Partners este o companie care îşi desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova şi a Europei de est prin acordarea serviciilor de suport legal, servicii de consiliere juridică şi asistenţă juridică în afaceri. Companie oferă şi servicii de avocatură şi asistenţă legală în relaţiile cu entităţile de stat. Fiind una din cele mai apreciate şi competente organizaţii din domeniu Brodsky Uskov Looper Reed & Partners îşi orientează activitatea spre dezvoltarea părţii juridice a businessului prin asistența oferită în domeniul investiţiilor, a cadrului juridic de formare, înregistrare şi funcţionare a întreprinderilor de afaceri. De asemenea compania posedă o echipă competentă de jurişti şi avocaţi, abilitaţi în a oferi servicii de consiliere juridică în domeniul imobiliar, a proprietăţii intelectuale, a sferei financiar – bancare şi a multor alte domenii cheie pentru dezvoltarea unui business legal şi de succes. Compania reprezintă un factor important şi în stimularea economiei ţării prin acţionarea din numele investitorilor străini în procesul de negociere a stimulării investiţionale cu guvernul Republicii Moldova şi guvernele altor state.