Ordinul cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente

Ordinul a fost publicat în conformitate cu prevederile Legii Nr.1456-XII din 25.05.1993 cu privire la activitatea farmaceutică, Legii Nr. 1409-XIII din 17.12.1997 cu privire la medicamente, Hotărîrii Guvernului nr. 603 din 02.07.1997 despre aprobarea Regulamentului privind formarea preţurilor la medicamente şi alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice, Hotărîrii Guvernului Nr. 525 din 22.06.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aprobare şi înregistrare a preţurilor de producător la medicamente şi în scopul asigurării securităţii farmaceutice a populaţiei Republicii Moldova.

Ordinul a fost publicat în scopul aprobării listei medicamentelor cu preţuri reînregistrate şi includerea lor în Catalogul naţional pentru un an calendaristic în conformitate cu anexa nr.1 la prezentul Ordin.

Totodată, Ordinul prevede reevaluarea preţurilor medicamentelor generice în urma aprobării preţurilor medicamentelor originale şi includerea lor în Catalogul naţional pentru un an calendaristic, conform anexei nr.2 la prezentul Ordin.

Textul integral al Ordinului îl puteţi găsi la următoarea adresă :

Ordinul Ministeruuil Sănătăţii Republicii Moldova Nr. 194 din 28.02.2013 cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente.

Publicat Nr. 69-74 din 05.04.2013.

Prezentul Ordin intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial.

Medici în Moldova


 

Legea nr. 77 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

La data de 1 iulie 2013 intră în vigoare legea Nr. 77 din 12.04.2013 privind modificarea şi completarea unor acte legislative, care introduce modificări şi completări într-un şir de acte normative.

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind aditivii alimentari

Hotărîrea Guvernului Nr. 229 din 29.03.2013 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind aditivii alimentari.

Ordinul Ministerului Sănătății сu privire la modul de prescriere şi eliberare a medicamentelor

Reglementarea juridică a relațiilor, la prescriere și vânzare a preparatelor medicale (Ordinul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova Nr 960 din 01.10.2012 сu privire la modul de prescriere şi eliberare a medicamentelor).

© 1997-2016 Compania Juridică "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners"

SEO Promotion sem/seo/aso promotion

Brodsky Uskov Looper Reed & Partners este o companie care îşi desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova şi a Europei de est prin acordarea serviciilor de suport legal, servicii de consiliere juridică şi asistenţă juridică în afaceri. Companie oferă şi servicii de avocatură şi asistenţă legală în relaţiile cu entităţile de stat. Fiind una din cele mai apreciate şi competente organizaţii din domeniu Brodsky Uskov Looper Reed & Partners îşi orientează activitatea spre dezvoltarea părţii juridice a businessului prin asistența oferită în domeniul investiţiilor, a cadrului juridic de formare, înregistrare şi funcţionare a întreprinderilor de afaceri. De asemenea compania posedă o echipă competentă de jurişti şi avocaţi, abilitaţi în a oferi servicii de consiliere juridică în domeniul imobiliar, a proprietăţii intelectuale, a sferei financiar – bancare şi a multor alte domenii cheie pentru dezvoltarea unui business legal şi de succes. Compania reprezintă un factor important şi în stimularea economiei ţării prin acţionarea din numele investitorilor străini în procesul de negociere a stimulării investiţionale cu guvernul Republicii Moldova şi guvernele altor state.