Decizia consiliului municipal cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare a taxelor locale

Conform deciziei Consiliului municipal Chişinău, se stabilesc şi se pun în aplicare pe teritoriul municipiului Chişinău, din data aducerii la cunoştinţă publică prin publicare, plasare sau prin afişare în locuri publice, taxele locale, cotele şi înlesnirile fiscale conform Anexei.

Anexa la Decizie stabileşte următoarele taxe:

  • Taxa pentru amenajarea teritoriului (80 lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii);
  • Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul municipiului Chişinău (0,1% din venitul din vânzări a bunurilor declarate la licitaţie sau valoarea biletelor de loterie emise);
  • Taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (5% din venitul din vânzări ale serviciilor de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare);
  • Taxa de aplicare a simbolicii locale (1% din venitul din vânzări a produselor fabricate cărora li se aplică simbolica locală);
  • Taxa de piaţă (60 lei anual pentru fiecare metru pătrat pentru toate tipurile de pieţe, cu excepţia pieţelor auto, de flori şi „second hand");
  • Taxa pentru cazare (5% din venit);
  • Taxa pentru parcare (12 lei anual pentru fiecare metru pătrat);
  • Taxa de la posesorii de câini (în mărime de 0 lei);
  • Taxa pentru dispozitivele publicitare (500 de lei anual pentru fiecare metru pătrat).

Textul integral al Deciziei îl puteţi găsi la următoarea adresă:

Decizia consiliului municipal cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare a taxelor locale Nr. 3/1 din 28.03.2013. Decizia intră în vigoare din momentul adoptării acesteia de către Consiliul municipal din 28.03.13.

Din momentul adoptării deciziei se abrogă decizia Consiliului municipal Chişinău Nr. 20/7 din 11.02.2005, Nr. 20/27-2 din 15.03.2005, Nr. 22/44 din 27.04.2005, Nr. 37/16-2 din 27.12.2005, Nr. 48/19 din 20.06.2006, Nr. 56/25 din 17.10.2006, Nr. 10/2 din 04.12.2007, Nr. 22/24 din 22.01.2009, Nr. 3/19 din 23.03.2010, Nr. 14/1 din 28.10.2010 şi ; Nr. 1/54 din 11.02.2011.

Decizia este publicată în Monitorul de Chişinău Nr.08 (148) din aprilie 2013.


 

În noaptea de 24 spre 25 octombrie 2015 se face trecerea la ora de iarnă

Consultantul vă comunică următoarele:


În noaptea de 24 spre 25 octombrie 2015 se face trecerea la ora de iarna.


În legătură cu aceasta, Consultantul aminteşte Clienţilor despre necesitatea schimbării orei şi la aparatul de casă şi control.

Procedura de Sigilare și Desigilare în Republica Moldova

În vederea aplicării prevederilor din art.133 și 134 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, cu modificările ulterioare, a fost adoptat «Ghidul cu privire la proceduile de sigilare și desigilare», care a fost elaborat şi în scop de călăuză pentru funcționarii Serviciului Fiscal de Stat în cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu (Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat «privind aprobarea Ghidului cu privire la procedurile de sigilare și desigilare» № 611 din 24.07.2015).

În noaptea de 28 spre 29 martie 2015 se face trecerea la ora de vară

Consultantul vă comunică următoarele: În noaptea de 28 spre 29 martie 2015 se face trecerea la ora de vară.În legătură cu aceasta, Consultantul aminteşte Clienţilor despre necesitatea schimbării orei şi la aparatul de casă şi control.

Modificări şi completări în legislaţia fiscală

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat legea, privind modificarea şi completarea unor acte legislative, care reglementează sfera impunerii fiscale (Legea Nr.172 din 12.07.2013 privind modificarea şi completarea unor acte legislative).

© 1997-2016 Compania Juridică "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners"

SEO Promotion sem/seo/aso promotion

Brodsky Uskov Looper Reed & Partners este o companie specializată în prestarea serviciilor de consultanţă juridică în Republica Moldova. Esenţa activităţii noastre se reflectă în acordarea asistenţei juridice în toate domeniile de activitate, dar mai ales prestarea serviciilor de consulting în domeniul businessului şi a celui imobiliar. Având o echipă de jurişti şi avocaţi profesionişti Brodsky Uskov Looper Reed & Partners s-a consacrat pe parcursul anilor ca cea mai importantă organizaţie de suport juridic şi asistenţă legală pentru companiile din Republica Moldova şi din regiunea Europei de Est. Unul din scopurile noastre este racordarea la standardele internaţionale în domeniul jurisprudenţei de afaceri, iar serviciile de consiliere juridică sunt oferite în conformitate cu cele mai noi prevederi şi acte normative ale legislaţiei în vigoare. Brodsky Uskov Looper Reed & Partners atrage o atenţie deosebită domeniului investiţional, financiar - bancar, a dreptului corporativ şi a expertizei juridice a activităţii întreprinderilor.