Ajustarea Legii cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova

Reglementarea relațiilor juridice, organizatorice, administrative și a altor relații, care apar în procesul de trecere a frontierei de stat. (Legea Parlamentului privind frontiera de stat a Republicii Moldova Nr. 215 din 11.04.2011).

Legea cu privire la frontiera de stat este parte a legislației privind integrarea legislației Republicii Moldova în cadrul legislativ al Uniunii Europene.

Legea stabilește condițiile și procedura de intrarea cetățenilor străini în Republica Moldova, care anterior lipsea în legislație.

În conformitate cu prevederile legii, polițistul de frontieră este în drept, în cazuri excepționale, să solicite prezentarea unor documente care sunt necesare pentru justificarea scopului călătoriei.

Pentru călătoriile de afaceri sunt necesare:

- o invitaţie din partea unei întreprinderi, organizaţii sau a unei instituţii;

- documente ce confirmă un interes economic (de exemplu: procură, contract de muncă, bilete sau invitaţii de participare la expoziţii);

Pentru călătorii în scop de studiu sau alte tipuri de instruire:

- un document ce atestă înscrierea la o instituţie de învăţămînt sau la alte forme de instruire;

- carnet de student sau certificat privind frecventarea cursului;

Pentru călătorii turistice sau motive personale:

- voucher turistic;

- document justificativ privind cazarea la hotel, invitaţia din partea gazdei în care se va consemna adresa cazării invitatului;

- confirmarea privind rezervarea locului pentru o călătorie organizată sau orice alt document corespunzător indicînd planurile călătoriei ce va fi întreprinsă;

- biletul de întoarcere sau de circuit;

Pentru călătoriile întreprinse în scopuri politice, ştiinţifice, culturale, sportive, cu ocazia unor evenimente religioase sau în alte scopuri:

- invitaţii, bilete de intrare, programe în care să fie înscris, acolo unde este posibil, numele organizaţiei-gazdă şi durata vizitei sau orice alt document corespunzător care să indice scopul vizitei.

Pentru călătoria în scopul îmbarcării la bordul navei, debarcării şi repatrierii membrului de echipaj:

- actul de identitate al personalului navigant.

Textul integral al Legii poate fi găsit pe următoarea pagină: În limba rusă |  În limba de stat

Legea Parlamentului cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova Nr. 215 din 04.11.2011 publicată în Monitorul Oficial 76-80/243 din 20.04.2012.

Legea a intrat în vigoare de la 01.07.2012. De la data intrării în vigoare se consideră abrogată: Legea cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova Nr. 108-XIII din 17 mai 1994.


 

Legea cu privire la implementarea Legii nr. 215 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova

În scopul executării prevederilor Legii nr.215 din 04. 11. 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova au fost aprobate prin ordinul șefului Poliției de Frontieră „Regulamentul cu privire la procedura de aplicare a ştampilei” şi „Regulamentul cu privire la stabilirea procedurii de refuz al intrării/ieşirii în/din Republica Moldova” (Ordinul Departamentului poliţiei de frontieră Nr.121 din 08.11.2012).

© 1997-2016 Compania Juridică "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners"

SEO Promotion sem/seo/aso promotion

Brodsky Uskov Looper Reed & Partners este o companie care îşi desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova şi a Europei de est prin acordarea serviciilor de suport legal, servicii de consiliere juridică şi asistenţă juridică în afaceri. Companie oferă şi servicii de avocatură şi asistenţă legală în relaţiile cu entităţile de stat. Fiind una din cele mai apreciate şi competente organizaţii din domeniu Brodsky Uskov Looper Reed & Partners îşi orientează activitatea spre dezvoltarea părţii juridice a businessului prin asistența oferită în domeniul investiţiilor, a cadrului juridic de formare, înregistrare şi funcţionare a întreprinderilor de afaceri. De asemenea compania posedă o echipă competentă de jurişti şi avocaţi, abilitaţi în a oferi servicii de consiliere juridică în domeniul imobiliar, a proprietăţii intelectuale, a sferei financiar – bancare şi a multor alte domenii cheie pentru dezvoltarea unui business legal şi de succes. Compania reprezintă un factor important şi în stimularea economiei ţării prin acţionarea din numele investitorilor străini în procesul de negociere a stimulării investiţionale cu guvernul Republicii Moldova şi guvernele altor state.