Aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind notificarea şi comunicarea în străinătate a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială

Republica Moldova adera la Convenția privind notificarea în străinătate a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială, adoptată la Haga la 15 noiembrie 1965.

Statul Semnatar, va asigura comunicare catre beneficiar a actelor judiciare sau extrajudiciare pentru acordate în străinătate, la momentul potrivit. Republica Moldova a aderat la Convenția cu unele rezerve, acordarea documentelor pe teritoriul Republicii Moldova este permisă numai în cazul în care documentul este intocmit tradus în limba de stat a Republicii Moldova.

Documentele pot fi transmise numai prin intermediul Ministerului Justiției al Republicii Moldova.

Textul integral al Legii poate fi găsit pe următoarea pagină: In limba rusa | In limba de stat

Legea Parlamentului privind aderarea Republicii Moldova la Convenția privind notificarea în străinătate a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială Nr. 13 la data de 17.02.2012.

Publicat în Monitorul Oficial Nr. 92/288 din 15.05.2012.

Legea intră în vigoare la data publicării.


 

Reorganizarea instanțelor judecătorești

În conformitate cu Legea nr. 76 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești, care va intra efectiv în vigoare la data de 01.01.2017, au fost introduse următoarele modificări.

Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi

A intrat în vigoare legea Nr. 60 din 30.03.2012 despre integrarea socială a persoanelor cu dezabilități. Legea reglementează drepturile persoanelor cu dezabilităţi în vederea incluziunii sociale a acestora, garantării posibilităţii participării lor în toate domeniile vieţii fără discriminare, la un nivel identic cu ceilalţi membri ai societăţii, având ca bază respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. (Legea Parlamentului Republicii Moldova Nr. 60 din 30.03.2012 despre integrarea socială a persoanelor cu dezabilităţi).

Regulamentul cu privire la stabilirea drepturilor şi compensaţiilor pasagerilor în cazul anulării şi/sau întîrzierii zborului

Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind compensarea şi asistenţa pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întîrzierii prelungite a zborurilor Nr. 836 din 08.11.2012.

© 1997-2016 Compania Juridică "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners"

SEO Promotion sem/seo/aso promotion

Brodsky Uskov Looper Reed & Partners este o companie care îşi desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova şi a Europei de est prin acordarea serviciilor de suport legal, servicii de consiliere juridică şi asistenţă juridică în afaceri. Companie oferă şi servicii de avocatură şi asistenţă legală în relaţiile cu entităţile de stat. Fiind una din cele mai apreciate şi competente organizaţii din domeniu Brodsky Uskov Looper Reed & Partners îşi orientează activitatea spre dezvoltarea părţii juridice a businessului prin asistența oferită în domeniul investiţiilor, a cadrului juridic de formare, înregistrare şi funcţionare a întreprinderilor de afaceri. De asemenea compania posedă o echipă competentă de jurişti şi avocaţi, abilitaţi în a oferi servicii de consiliere juridică în domeniul imobiliar, a proprietăţii intelectuale, a sferei financiar – bancare şi a multor alte domenii cheie pentru dezvoltarea unui business legal şi de succes. Compania reprezintă un factor important şi în stimularea economiei ţării prin acţionarea din numele investitorilor străini în procesul de negociere a stimulării investiţionale cu guvernul Republicii Moldova şi guvernele altor state.