Ajustarea cadrului legal privind stabilirea salariului minim

În conformitate cu modificările introduse in Hotarirea Guvernului privind salariul minim garantat în sectorul real din 09.03.2010 № 165, incepind de la 1 mai 2012 salariul minim garantat în sectorul real (întreprinderi cu aotonomie financiara, organizații, instituții, indiferent de tipul de proprietate și forma organizatorico-juridică) va fi de 7.70 lei pe oră, sau 1300 lei pe lună, calculat din numărul mediu de ore de lucru 169 ore pe lună.

În cazul sistemului tarifar de salarizare la întreprinderi sau, în cazul sistemului netarifar de salarizare valoarea totala a salariului lunar al unui angajat nu poate fi mai mic decât salariul minim garantat în sectorul de real, stabilit de Guvernul.

Textul integral al Hotaririi poate fi găsit pe următoarea pagină: In limba rusa | In limba de stat

Hotărîrea Guvernului cu privire la modificările și completările la unele hotariri a Guvernului Nr. 260 din 25.04.2012.

Publicat în Monitorul Oficial Nr. 82-84/291, din 27.04.2012.

Hotarirea intră în vigoare la data de 01.05.2012.

Această hotarire modifică Decretul Guvernului privind salariul minim garantat în sectorul real Nr 165 din 09.03.2010 Publicat în Monitorul Oficial Nr. 35/219 din 12.03.2010.


 

Cu privire la transferul unei zile de odihnă din anul 2016

În conformitate cu prevederile alineatului (5) al articolului 111 din Codul muncii al Republicii Moldova Nr.154-XV din 28 martie 2003 și în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova Nr. 867 din 18.12.2015, este considerată zi de odihnă: - 7 martie.

Cu privire la zilele de odihna în luna aprilie 2015

În conformitate cu prevederile alineatului (1) al articolului 111 din Codul muncii al Republicii Moldova Nr.154-XV din 28 martie 2003 sunt considerate zile de sărbătoare nelucrătoare: 12, 13 şi 20 aprilie 2015

Statele de personal pentru anul 2015

Stimaţi Domni,Ataşat Vă expediem modelul Statelor de personal. Vă reamintim, că în conformitate cu prevederile art. 10 alin. 2 lit. c) al Codului Muncii al Republicii Moldova, angajatorul este obligat să aprobe, în prima lună a fiecărui an calendaristic, statele de personal ale unităţii şi, în termen de 2 luni de la data aprobării acestora, să prezinte (în formă scrisă sau electronică), un exemplar al statelor de personal inspecţiei teritoriale de muncă în a cărui rază de competenţă este amplasată unitatea. Reieşind din aceasta, compania este obligată să aprobe Statele de personal pînă la data de 31 ianuarie 2014 şi este obligat, în termen de două luni din momentul aprobării să o prezinte la Inspecţia Muncii.

Hotărâre cu privire la zilele de odihnă în luna ianuarie 2014

În conformitate cu prevederile alineatului (5) al articolului 111 din Codul muncii al Republicii Moldova Nr.154-XV din 28 martie 2003 zile de sărbătoare nelucrătoare, cu plata salariului mediu, sânt:


1 ianuarie – Anul Nou;


7 şi 8 ianuarie – Naşterea lui Isus Hristos (Crăciunul);

Modificarea cuantumul-ui minim garantat al salariului în sectorul real al economiei

Guvernul Republicii Moldova a aprobat decizia care, introduce modificări în Hotărârea Guvernului Nr. 165 din 9 martie 2010. „Cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real”.(Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului Nr. 165 din 9 martie 2010).

© 1997-2016 Compania Juridică "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners"

SEO Promotion sem/seo/aso promotion

Brodsky Uskov Looper Reed & Partners este o companie specializată în prestarea serviciilor de consultanţă juridică în Republica Moldova. Esenţa activităţii noastre se reflectă în acordarea asistenţei juridice în toate domeniile de activitate, dar mai ales prestarea serviciilor de consulting în domeniul businessului şi a celui imobiliar. Având o echipă de jurişti şi avocaţi profesionişti Brodsky Uskov Looper Reed & Partners s-a consacrat pe parcursul anilor ca cea mai importantă organizaţie de suport juridic şi asistenţă legală pentru companiile din Republica Moldova şi din regiunea Europei de Est. Unul din scopurile noastre este racordarea la standardele internaţionale în domeniul jurisprudenţei de afaceri, iar serviciile de consiliere juridică sunt oferite în conformitate cu cele mai noi prevederi şi acte normative ale legislaţiei în vigoare. Brodsky Uskov Looper Reed & Partners atrage o atenţie deosebită domeniului investiţional, financiar - bancar, a dreptului corporativ şi a expertizei juridice a activităţii întreprinderilor.