Ordinul Ministerului Sănătății сu privire la modul de prescriere şi eliberare a medicamentelor

În conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova Nr 960 din 01.10.2012 medicii sunt obligați de a prescrie medicamente numai în conformitate cu Denumirile Internaționale Nepatentate (DIN), inclusiv medicamente, compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență de sănătate.

Conducătorii farmaciilor vor asigura eliberarea medicamentelor din farmacii şi filialele acestora în strictă conformitate cu prevederile prezentului ordin, vor asigura informarea pacienţilor despre prezenţa în farmacie a medicamentelor – sub Denumiri Comerciale (DC), ce corespund Denumirilor Comune Internaţionale prescrise, precum şi enunţarea preţului cu amănuntul al acestor medicamente, începând de la cel mai mic preţ.

Agenția de medicamente va efectua sistematic modificări la Lista medicamentelor ce pot fi eliberate din farmacii fără prescripţie medicală (OTC) în baza deciziei Comisiei Medicamentului, aprobate prin ordinul Ministerului Sănătăţii.

Conform ordinului, a fost redusa lista de medicamente vândute fără prescripție medicală.

Lista de medicamente aprobate pentru eliberarea din farmacii fără prescripție medicală este actualizata periodic și publicate pe pagina de internet a Agenției pentru Medicamente - Click Pentru a Vizualiza 

În conformitate cu prevederile Codului contravenţional, farmaciști care v-or vinde medicamente fără prescripție medicală, pot fi sancţionaţi cu o amendă în mărime de 400-1000 lei.

Textul integral al Ordinului poate fi găsit la următoarea adresă: În limba rusă | În limba de stat

Ordinul Ministerului Sănătății Nr. 960 din 01.10.2012 сu privire la modul de prescriere şi eliberare a medicamentelor, publicat în Monitorul Oficial Nr. 216-220 din 10.19.2012.

Ordinul va intra în vigoare de la data publicării.

 


 

Legea nr. 77 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

La data de 1 iulie 2013 intră în vigoare legea Nr. 77 din 12.04.2013 privind modificarea şi completarea unor acte legislative, care introduce modificări şi completări într-un şir de acte normative.

Ordinul cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente

Ordinul Ministerului Sănătăţii Nr. 194 din 28.02.2013 cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente.

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind aditivii alimentari

Hotărîrea Guvernului Nr. 229 din 29.03.2013 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind aditivii alimentari.

© 1997-2016 Compania Juridică "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners"

SEO Promotion sem/seo/aso promotion

Brodsky Uskov Looper Reed & Partners este o companie care îşi desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova şi a Europei de est prin acordarea serviciilor de suport legal, servicii de consiliere juridică şi asistenţă juridică în afaceri. Companie oferă şi servicii de avocatură şi asistenţă legală în relaţiile cu entităţile de stat. Fiind una din cele mai apreciate şi competente organizaţii din domeniu Brodsky Uskov Looper Reed & Partners îşi orientează activitatea spre dezvoltarea părţii juridice a businessului prin asistența oferită în domeniul investiţiilor, a cadrului juridic de formare, înregistrare şi funcţionare a întreprinderilor de afaceri. De asemenea compania posedă o echipă competentă de jurişti şi avocaţi, abilitaţi în a oferi servicii de consiliere juridică în domeniul imobiliar, a proprietăţii intelectuale, a sferei financiar – bancare şi a multor alte domenii cheie pentru dezvoltarea unui business legal şi de succes. Compania reprezintă un factor important şi în stimularea economiei ţării prin acţionarea din numele investitorilor străini în procesul de negociere a stimulării investiţionale cu guvernul Republicii Moldova şi guvernele altor state.