Regulamentului cu privire la activitatea de supraveghere a pieței de către Agenția pentru Protecția Consumatorilor

În conformitate cu decizia Guvernului Republicii Moldova № 597 din data de 13.08.2012 a fost aprobat Regulamentul cu privire la procedura pentru activitățile de supraveghere a pieței de către Agenția pentru Protecția Consumatorilor.

În scopul de a pune în aplicare legislația din domeniul protecției consumatorilor regulamentul stabilește procedurile de control al Agenției pentru Protecția Consumatorilor. De asemenea stabileşte respectarea reglementărilor tehnice, conformitatea produselor și serviciilor prestate și / sau cerințele prevăzute, inclusiv reglementările de metrologie legală, standardele și normele de afaceri.

În conformitate cu Regulamentul, inspectorii au acces liber la locul unde sunt fabricate, vândute, ambalate, produsele sunt depozitate sau oferite servicii. În cazul în care aceste locuri coincid cu locuinţa agentului economic, iar el refuză accesul desemnat inspectorului de control, acesta din urmă poate implica poliția.

Inspectorul face controlul întregii documentaţii, precum si a certificatelor și aprobărilor pentru produse. Conducătorul sau persoana cu funcţie de răspundere a agentului economic controlat, in caz ca nu este de acord cu rezultatele controlului efectuat, are dreptul de a expune, în scris, o opinie separată, care se anexează la actul de control.

Deciziile și ordinele emise ca urmare a controlului, pot fi atacate in procedura de contencios administrativ.

Textul integral al regulamentelor poate fi găsit la următoarea adresă: În limba rusă | În limba de stat.

Hotărârea Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea de supraveghere a pieței de către Agenția pentru Protecția Consumatorilor № 597 din data de 13.08.2012 publicat în Monitorul Oficial № 175-176/663 din 21.08.2012, în vigoare de la data publicării.


 

Legea pentru modificarea și completarea Codului Contravențional al Republicii Moldova

Prin Legea pentru modificarea și completarea Codului Contravențional al Republicii Moldova, nr.208 din 17.11.2016 (care va intra în vigoare la 16.03.2017), a fost modificată mărimea unei unități convenționale, astfel că, începînd cu data de 16.03.2017 o unitate convențională va fi egală cu 50 lei, ceea ce va determina modificarea esențială a mărimii amenzilor aplicate.

Regulamentul privind acceptarea angajamentelor propuse de către întreprinderi

În temeiul art.41 alin.(1) lit.c) şi art.46 alin.(6) lit.f) din Legea concurenţei nr.183 din 11 iulie 2012, cu modificările ulterioare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.667), în vederea transpunerii prevederilor Comunicării Comisiei privind măsurile corective admisibile în temeiul Regulamentului (CE) nr.139/2004 al Consiliului şi în temeiul Regulamentului (CE) nr.802/2004 al Comisiei (2008/C 267/01), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.C-267/1 din 22 octombrie 2008, Plenul Consiliului Concurenţei a aprobat Regulamentul privind acceptarea angajamentelor propuse de către întreprinderi.Regulamentul privind acceptarea angajamentelor propuse de către întreprinderi transpune prevederile Comunicării Comisiei privind măsurile corective admisibile în temeiul Regulamentului (CE) nr.139/2004 al Consiliului şi în temeiul Regulamentului (CE) nr.802/2004 al Comisiei (2008/C 267/01), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C-267/1 din 22 octombrie 2008.

Regulamentul de gestionare a documentelor electronice

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire la semnătura electronică și documentul electronic. Legea stabilește statutul juridic al semnăturilor electronice și a documentelor electronice, inclusiv cerințele de bază pentru valabilitatea acestora, precum și cerințele de bază pentru serviciile de certificare. (Legea privind semnătura electronică și documentul electronic №91 din 29.05.2014).

Modificări şi completări la Legea privind comerţului interior

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat legi, care prezintă modificări şi completări în articolul 8 a Legii privind comerţul interior. (Legea Nr 41 din 21.03.2013 privind introducerea modificărilor în unele acte legislative şi legea Nr. 42 din 21.03.2013 privind introducerea modificărilor şi completărilor în articolul 8 a Legii privind comerţul interior Nr. 231 din 23 septembrie 2010).

Legea privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător

La întâi martie 2013 intră în vigoare Legea despre controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător. (Legea Parlamentului Republicii Moldova Nr. 131 din 08.06.2012 despre controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător).

© 1997-2016 Compania Juridică "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners"

SEO Promotion sem/seo/aso promotion

Brodsky Uskov Looper Reed & Partners este o companie care îşi desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova şi a Europei de est prin acordarea serviciilor de suport legal, servicii de consiliere juridică şi asistenţă juridică în afaceri. Companie oferă şi servicii de avocatură şi asistenţă legală în relaţiile cu entităţile de stat. Fiind una din cele mai apreciate şi competente organizaţii din domeniu Brodsky Uskov Looper Reed & Partners îşi orientează activitatea spre dezvoltarea părţii juridice a businessului prin asistența oferită în domeniul investiţiilor, a cadrului juridic de formare, înregistrare şi funcţionare a întreprinderilor de afaceri. De asemenea compania posedă o echipă competentă de jurişti şi avocaţi, abilitaţi în a oferi servicii de consiliere juridică în domeniul imobiliar, a proprietăţii intelectuale, a sferei financiar – bancare şi a multor alte domenii cheie pentru dezvoltarea unui business legal şi de succes. Compania reprezintă un factor important şi în stimularea economiei ţării prin acţionarea din numele investitorilor străini în procesul de negociere a stimulării investiţionale cu guvernul Republicii Moldova şi guvernele altor state.