Legea nr. 77 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

La data de 1 iulie 2013 intră în vigoare legea Nr. 77 din 12.04.2013 privind modificarea şi completarea unor acte legislative, care introduce modificări şi completări într-un şir de acte normative:

  • Legea nr. 275-XIII din 10 noiembrie 1994 cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor în Republica Moldova;
  • Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995;
  • Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală;
  • Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală;
  • Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008.

I. Conform legii curente, străinii încadraţi în muncă în Republica Moldova în baza unui contract individual de muncă, cetăţenii străini şi apatrizii cu drept de şedere permanentă în Republica Moldova, precum şi refugiaţii şi beneficiarii de protecţie umanitară au aceleaşi drepturi şi obligaţii în domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală ca şi cetăţenii Republicii Moldova, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Străinii cărora li s-a acordat dreptul de şedere provizorie pe teritoriul Republicii Moldova pentru reîntregirea familiei, pentru studii, pentru activităţi umanitare sau religioase au obligaţia de a se asigura în mod individual, achitând prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală similar cetăţenilor Republicii Moldova care achită prima de asigurare stabilită în sumă fixă.

Calitatea de asigurat şi drepturile de asigurare încetează odată cu anularea/revocarea dreptului de şedere în Republica Moldova, încetarea/anularea statutului de apatrid sau a formei de protecţie, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Legea prevede că, prima de asigurare este obligatorie pentru următoarele categorii de străini:

a. străinii – care deţin dreptul de şedere provizorie pentru reîntregirea familiei;

b. străinii – care deţin dreptul de şedere provizorie pentru activitatea muncii;

c. străinii – care deţin dreptul de şedere provizorie pentru studii;

d. străinii – care deţin dreptul de şedere provizorie pentru desfăşurarea activităţilor umanitare sau religioase;

e. străinii – care deţin dreptul de şedere permanentă;

f. persoanele, care au statutul de apatrid în Republica Moldova.

II. Urmare a modificărilor introduse angajatorul este obligat:

- să comunice în scris asigurătorului orice angajare, demisie, concediere şi/sau alte schimbări survenite în listele de evidenţă nominală a persoanelor asigurate, până la data de 7 a lunii următoare celei în care au avut loc schimbările;

- să distribuie poliţele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, sub semnătură, fiecăruia dintre angajaţii săi în termen de 5 zile de la data recepţionării acestora de la agenţiile teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.

Din momentul intrării în vigoare a legii menţionate, Compania Naţională de Asigurări în Medicină, este autorizată să verifice respectarea de către angajatori a legislaţiei la includerea angajaţilor în listele de evidenţă nominală a persoanelor angajate şi la prezentarea acestora agenţiilor teritoriale (ramurile) pentru activarea/dezactivarea poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, precum şi să identifice persoanele fizice care au obligaţia să se asigure în mod individual şi să le tragă la răspundere contravenţională pentru neîndeplinirea obligaţiilor stabilite de legislaţie.

III. Încălcarea prevederilor prezentei legi, va fi pedepsită cu sancţiuni conform dispoziţiilor Codului contravenţional.

Încălcarea regulilor şi ordinii de calculare a primei de asigurare medicală obligatorie va atrage după sine sancţionarea persoanelor cu funcţie de răspundere cu amenzi în mărime de la 15 până la 50 unităţi convenţionale (100-300 lei).

Neachitarea primelor de asigurare medicală obligatorie în sumă fixă, în termenul stabilit de legislaţie, va atrage după sine sancţionarea cu amenzi în mărime de la 25 până la 55 unităţi convenţionale (500 – 1100 lei).

Netransferarea, nerespectarea termenului de transferare sau transferarea incompletă a primelor de asigurare medicală, calculate în raport procentual la salariu şi alte plăţi, potrivit cărora conform legislaţiei se calculează primele mai sus menţionate, va atrage după sine sancţionarea persoanelor cu funcţie de răspundere cu amenzi în mărime de la 20 până la 50 unităţi convenţionale (400 – 1000 lei).

Neprezentarea în termenii stabiliţi de lege a raportului despre calcularea şi achitarea primelor de asigurare medicală obligatorie, a listelor de evidenţă nominală a persoanelor angajate asigurate, precum şi modificările în liste va atrage după sine sancţionarea persoanelor cu funcţie de răspundere cu amenzi în mărime de la 10 până la 20 unităţi convenţionale (200-400 lei).

Neprezentarea în termenii stabiliţi de lege a listelor de evidenţă nominală a şomerilor, asiguraţi din contul bugetului de stat, precum şi modificările în liste va atrage după sine sancţionarea persoanelor cu funcţie de răspundere cu amenzi în mărime de la 10 până la 20 unităţi convenţionale(200 – 400 lei).

Neînregistrarea în termenul stabilit de lege a persoanelor fizice şi juridice, cu excepţia celor înregistraţi de organul de înregistrare de stat, a notarilor publici şi avocaţilor în calitate de plătitori a primelor de asigurare medicală obligatorie, va atrage după sine sancţionarea persoanelor fizice şi a persoanelor cu funcţie de răspundere cu amenzi în mărime de la 10 până la 20 unităţi convenţionale (200 – 400 lei).

Nerespectarea de către asigurator a termenului stabilit de actele normative pentru eliberarea persoanelor asigurate, a poliţelor de asigurare medicală obligatorie, primite de la agenţiile teritoriale a Companiei Naţionale de asigurări în medicină, va atrage după sine sancţionarea persoanelor cu funcţie de răspundere cu amenzi în mărime de la 5 până la 15 unităţi convenţionale (100 – 300 lei).

Textul integral al Legii îl puteţi găsi la următoarea adresă:

Legea Nr. 77 din 12.04.2013 privind modificarea şi completarea unor acte legislative, este publicată în Monitorul Oficial Nr. 125-129 din 14.06.2013. Legea intră în vigoare la 1 iulie 2013.

 


 

Ordinul cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente

Ordinul Ministerului Sănătăţii Nr. 194 din 28.02.2013 cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente.

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind aditivii alimentari

Hotărîrea Guvernului Nr. 229 din 29.03.2013 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind aditivii alimentari.

Ordinul Ministerului Sănătății сu privire la modul de prescriere şi eliberare a medicamentelor

Reglementarea juridică a relațiilor, la prescriere și vânzare a preparatelor medicale (Ordinul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova Nr 960 din 01.10.2012 сu privire la modul de prescriere şi eliberare a medicamentelor).

© 1997-2016 Compania Juridică "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners"

SEO Promotion sem/seo/aso promotion

Brodsky Uskov Looper Reed & Partners este o companie care îşi desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova şi a Europei de est prin acordarea serviciilor de suport legal, servicii de consiliere juridică şi asistenţă juridică în afaceri. Companie oferă şi servicii de avocatură şi asistenţă legală în relaţiile cu entităţile de stat. Fiind una din cele mai apreciate şi competente organizaţii din domeniu Brodsky Uskov Looper Reed & Partners îşi orientează activitatea spre dezvoltarea părţii juridice a businessului prin asistența oferită în domeniul investiţiilor, a cadrului juridic de formare, înregistrare şi funcţionare a întreprinderilor de afaceri. De asemenea compania posedă o echipă competentă de jurişti şi avocaţi, abilitaţi în a oferi servicii de consiliere juridică în domeniul imobiliar, a proprietăţii intelectuale, a sferei financiar – bancare şi a multor alte domenii cheie pentru dezvoltarea unui business legal şi de succes. Compania reprezintă un factor important şi în stimularea economiei ţării prin acţionarea din numele investitorilor străini în procesul de negociere a stimulării investiţionale cu guvernul Republicii Moldova şi guvernele altor state.