Legislaţia în Asigurări

Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale

Determinarea cuantumului îndemnizaţiilor de incapacitatea temporară de muncă. (Legea Parlamentului Republicii Moldova Nr. 202 privind modificarea articolului 4 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale).

Legea nr. 94 pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte legislative

Modificări în raportul juridic dintre asigurători, asigurați și terțe părți care decurg din contractul de asigurare de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, de asemenea stabilește procedura pentru acest tip de asigurare. Legea pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte legislative Nr. 94 din 26.04.2012.

  • Legea de Asigurare Nr. 407 din 21.12.2006

  • Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule Nr. 414 din 22.12.2006

© 1997-2016 Compania Juridică "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners"

SEO Promotion sem/seo/aso promotion

Brodsky Uskov Looper Reed & Partners este o companie specializată în prestarea serviciilor de consultanţă juridică în Republica Moldova. Esenţa activităţii noastre se reflectă în acordarea asistenţei juridice în toate domeniile de activitate, dar mai ales prestarea serviciilor de consulting în domeniul businessului şi a celui imobiliar. Având o echipă de jurişti şi avocaţi profesionişti Brodsky Uskov Looper Reed & Partners s-a consacrat pe parcursul anilor ca cea mai importantă organizaţie de suport juridic şi asistenţă legală pentru companiile din Republica Moldova şi din regiunea Europei de Est. Unul din scopurile noastre este racordarea la standardele internaţionale în domeniul jurisprudenţei de afaceri, iar serviciile de consiliere juridică sunt oferite în conformitate cu cele mai noi prevederi şi acte normative ale legislaţiei în vigoare. Brodsky Uskov Looper Reed & Partners atrage o atenţie deosebită domeniului investiţional, financiar - bancar, a dreptului corporativ şi a expertizei juridice a activităţii întreprinderilor.