Legea nr. 94 pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte legislative

Modificări în raportul juridic dintre asigurători, asigurați și terțe părți care decurg din contractul de asigurare de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, de asemenea stabilește procedura pentru acest tip de asigurare.

(Legea pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte legislative Nr. 94 din 26.04.2012 :

Legea de Asigurare Nr. 407 din 21.12.2006

Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule Nr. 414 din 22.12.2006]).

În conformitate cu prevederile Legii Nr. 94 din 26.04.2012 se introduc modificări și completări la Legea cu privire la asigurări Nr. 407, şi la Legea privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule Nr. 414. Legea Nr. 94 modifică definiția termenilor utilizați în Legi.

De asemenea prin Legea Nr. 94 se completează art. 8 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă Nr. 414 al (21), (22) și (23) în conformitate cu care, Contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă între persoana juridică sau întreprinzător individual și asigurătorul se încheie fără indicarea persoanelor admise la utilizarea unui vehicul cu privire la care se încheie Contractul (număr nelimitat de utilizatori).

Textul integral al Legii poate fi găsit la următoarea adresă: În limba rusă | În limba de stat

Act al Parlamentului de modificare, completare și abrogare a unor acte legislative Nr. 94 din 26.04.2012, este publicat în Monitorul Oficial 149-154/484 din 13.07.2012.

Legea intră în vigoare de la data publicării.


 

Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale

Determinarea cuantumului îndemnizaţiilor de incapacitatea temporară de muncă. (Legea Parlamentului Republicii Moldova Nr. 202 privind modificarea articolului 4 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale).

© 1997-2016 Compania Juridică "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners"

SEO Promotion sem/seo/aso promotion

Brodsky Uskov Looper Reed & Partners este o companie care îşi desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova şi a Europei de est prin acordarea serviciilor de suport legal, servicii de consiliere juridică şi asistenţă juridică în afaceri. Companie oferă şi servicii de avocatură şi asistenţă legală în relaţiile cu entităţile de stat. Fiind una din cele mai apreciate şi competente organizaţii din domeniu Brodsky Uskov Looper Reed & Partners îşi orientează activitatea spre dezvoltarea părţii juridice a businessului prin asistența oferită în domeniul investiţiilor, a cadrului juridic de formare, înregistrare şi funcţionare a întreprinderilor de afaceri. De asemenea compania posedă o echipă competentă de jurişti şi avocaţi, abilitaţi în a oferi servicii de consiliere juridică în domeniul imobiliar, a proprietăţii intelectuale, a sferei financiar – bancare şi a multor alte domenii cheie pentru dezvoltarea unui business legal şi de succes. Compania reprezintă un factor important şi în stimularea economiei ţării prin acţionarea din numele investitorilor străini în procesul de negociere a stimulării investiţionale cu guvernul Republicii Moldova şi guvernele altor state.