Hotărîre cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 101 din 05.02.2013 despre aprobarea formelor tipizate, ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova, stabileşte următoarele formulare tipizate:

1. Formularul-tip 1-DTA-13 - "Certificat de rezidenţă";

2. Formularul-tip 2-DTA-13 - "Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova";

3. Formularul-tip 3-DTA-13 - "Certificat privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova";

4. Formularul-tip 4-DTA-13 - "Certificat privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova de către persoanele fizice – cetăţeni străini sau apatrizi care au obţinut statut de rezident al Republicii Moldova";

5. Formularul-tip 5-DTA-13 - "Cerere privind restituirea impozitului pe venit reţinut în plus din sursele aflate în Republica Moldova".

De asemenea, Hotărârea include în sine Instrucţia de îndeplinire a formularelor tipizate pentru agenţii economici, ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova Hotărârea examinată prevede, ca documentele, în special contractele, necesare pentru primirea certificatelor descrise mai sus şi restituirea impozitului pe venit, pot fi prezentate nu doar în limba rusă şi de stat, dar şi în limba engleză fără a fi necesară traducerea şi legalizarea acestora.

Textul integral al Regulamentului îl puteţi găsi la următoarea adresă : În limba rusă  |  În limba de stat

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 101 din 05.02.2013 despre aprobarea formelor tipizate, ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova este publicat în Monitorul Oficial Nr. 31-35 din 15.02.2013.

Hotărârea intră în vigoare din momentul publicării.

Din momentul publicării expiră:

• Hotărârea Guvernului Nr. 9 din 19 января 2010 „Despre aprobarea formelor tipizate, ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova”. (Monitorul Oficial, 2010, Nr. 11-12, art.52);

• Hotărârea Guvernului Nr. 837 din 14 septembrie 2010, „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexele Nr. 6, 7, 8 şi 9 la Hotărârea Guvernului Nr. 9 din 19 ianuarie 2010” (Monitorul Oficial, 2010,Nr. 172-178, art.925);

• Punctul 36 din Hotărârea Guvernului Nr. 928 din 12 decembrie 2012 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului” (Monitorul Oficial, 2012 ., Nr. 263-269, art. 1001);


 

În noaptea de 24 spre 25 octombrie 2015 se face trecerea la ora de iarnă

Consultantul vă comunică următoarele:


În noaptea de 24 spre 25 octombrie 2015 se face trecerea la ora de iarna.


În legătură cu aceasta, Consultantul aminteşte Clienţilor despre necesitatea schimbării orei şi la aparatul de casă şi control.

Procedura de Sigilare și Desigilare în Republica Moldova

În vederea aplicării prevederilor din art.133 și 134 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, cu modificările ulterioare, a fost adoptat «Ghidul cu privire la proceduile de sigilare și desigilare», care a fost elaborat şi în scop de călăuză pentru funcționarii Serviciului Fiscal de Stat în cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu (Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat «privind aprobarea Ghidului cu privire la procedurile de sigilare și desigilare» № 611 din 24.07.2015).

În noaptea de 28 spre 29 martie 2015 se face trecerea la ora de vară

Consultantul vă comunică următoarele: În noaptea de 28 spre 29 martie 2015 se face trecerea la ora de vară.În legătură cu aceasta, Consultantul aminteşte Clienţilor despre necesitatea schimbării orei şi la aparatul de casă şi control.

Modificări şi completări în legislaţia fiscală

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat legea, privind modificarea şi completarea unor acte legislative, care reglementează sfera impunerii fiscale (Legea Nr.172 din 12.07.2013 privind modificarea şi completarea unor acte legislative).

© 1997-2016 Compania Juridică "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners"

SEO Promotion sem/seo/aso promotion

Brodsky Uskov Looper Reed & Partners este o companie care îşi desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova şi a Europei de est prin acordarea serviciilor de suport legal, servicii de consiliere juridică şi asistenţă juridică în afaceri. Companie oferă şi servicii de avocatură şi asistenţă legală în relaţiile cu entităţile de stat. Fiind una din cele mai apreciate şi competente organizaţii din domeniu Brodsky Uskov Looper Reed & Partners îşi orientează activitatea spre dezvoltarea părţii juridice a businessului prin asistența oferită în domeniul investiţiilor, a cadrului juridic de formare, înregistrare şi funcţionare a întreprinderilor de afaceri. De asemenea compania posedă o echipă competentă de jurişti şi avocaţi, abilitaţi în a oferi servicii de consiliere juridică în domeniul imobiliar, a proprietăţii intelectuale, a sferei financiar – bancare şi a multor alte domenii cheie pentru dezvoltarea unui business legal şi de succes. Compania reprezintă un factor important şi în stimularea economiei ţării prin acţionarea din numele investitorilor străini în procesul de negociere a stimulării investiţionale cu guvernul Republicii Moldova şi guvernele altor state.