Legislaţia Medicală

Legea nr. 77 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

La data de 1 iulie 2013 intră în vigoare legea Nr. 77 din 12.04.2013 privind modificarea şi completarea unor acte legislative, care introduce modificări şi completări într-un şir de acte normative.

Ordinul cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente

Ordinul Ministerului Sănătăţii Nr. 194 din 28.02.2013 cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente.

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind aditivii alimentari

Hotărîrea Guvernului Nr. 229 din 29.03.2013 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind aditivii alimentari.

Ordinul Ministerului Sănătății сu privire la modul de prescriere şi eliberare a medicamentelor

Reglementarea juridică a relațiilor, la prescriere și vânzare a preparatelor medicale (Ordinul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova Nr 960 din 01.10.2012 сu privire la modul de prescriere şi eliberare a medicamentelor).

© 1997-2016 Compania Juridică "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners"

SEO Promotion sem/seo/aso promotion

Brodsky Uskov Looper Reed & Partners este o companie specializată în prestarea serviciilor de consultanţă juridică în Republica Moldova. Esenţa activităţii noastre se reflectă în acordarea asistenţei juridice în toate domeniile de activitate, dar mai ales prestarea serviciilor de consulting în domeniul businessului şi a celui imobiliar. Având o echipă de jurişti şi avocaţi profesionişti Brodsky Uskov Looper Reed & Partners s-a consacrat pe parcursul anilor ca cea mai importantă organizaţie de suport juridic şi asistenţă legală pentru companiile din Republica Moldova şi din regiunea Europei de Est. Unul din scopurile noastre este racordarea la standardele internaţionale în domeniul jurisprudenţei de afaceri, iar serviciile de consiliere juridică sunt oferite în conformitate cu cele mai noi prevederi şi acte normative ale legislaţiei în vigoare. Brodsky Uskov Looper Reed & Partners atrage o atenţie deosebită domeniului investiţional, financiar - bancar, a dreptului corporativ şi a expertizei juridice a activităţii întreprinderilor.