Modificarea cuantumul-ui minim garantat al salariului în sectorul real al economiei

În conformitate cu prevederile articolului 12 din Legea salarizării nr.847-XV din 14 februarie 2002, care prevede că, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real se reexaminează anual, în funcţie de creşterea sumară anuală a indicelui preţurilor de consum şi a ratei de creştere a productivităţii muncii la nivel naţional, au fost introduse modificări în punctul 1 din Hotărârea Guvernului Nr. 165 din 9 martie 2010. „Cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real”.

Sintagma „1 mai 2012” se substituie cu sintagma „1 mai 2013”, iar cifrele „7,70” şi „1300” se substituie cu cifrele „8,28” şi „1400”.

Astfel, în conformitate cu modificările introduse, începând cu 1 mai 2013, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, se stabileşte în mărime de 8,28 lei pe oră sau 1400 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru de 169 ore în medie pe lună.

În cazul aplicării de către unităţi a sistemului tarifar de salarizare sau în cazul aplicării sistemului netarifar de salarizare, cuantumul lunar total al salariului unui angajat nu poate fi mai mic decât cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, stabilit de Guvern, după consultarea cu partenerii sociali.

Odată cu stabilirea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real, salariile de bază stabilite anterior nu pot fi micşorate, decât în conformitate cu prevederile alineatului (2) articolul 20 al Legii salarizării nr.847-XV din 14 februarie 2002, care prevede că, reducerea salariilor prevăzute în contractele colective sau individuale de muncă, poate fi cerută de părţile contractante numai după expirarea termenului de valabilitate a contractului colectiv de muncă, dar nu mai înainte de expirarea unui an de la data stabilirii lor.

Textul integral al Legii îl puteţi găsi la următoarea adresă:

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului Nr. 165 din 9 martie 2010. Publicată în Monitorul Oficial Nr. 97-103 din 03.05.2013.

Hotărârea intră în vigoare din 1 mai 2013.


 

Cu privire la transferul unei zile de odihnă din anul 2016

În conformitate cu prevederile alineatului (5) al articolului 111 din Codul muncii al Republicii Moldova Nr.154-XV din 28 martie 2003 și în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova Nr. 867 din 18.12.2015, este considerată zi de odihnă: - 7 martie.

Cu privire la zilele de odihna în luna aprilie 2015

În conformitate cu prevederile alineatului (1) al articolului 111 din Codul muncii al Republicii Moldova Nr.154-XV din 28 martie 2003 sunt considerate zile de sărbătoare nelucrătoare: 12, 13 şi 20 aprilie 2015

Statele de personal pentru anul 2015

Stimaţi Domni,Ataşat Vă expediem modelul Statelor de personal. Vă reamintim, că în conformitate cu prevederile art. 10 alin. 2 lit. c) al Codului Muncii al Republicii Moldova, angajatorul este obligat să aprobe, în prima lună a fiecărui an calendaristic, statele de personal ale unităţii şi, în termen de 2 luni de la data aprobării acestora, să prezinte (în formă scrisă sau electronică), un exemplar al statelor de personal inspecţiei teritoriale de muncă în a cărui rază de competenţă este amplasată unitatea. Reieşind din aceasta, compania este obligată să aprobe Statele de personal pînă la data de 31 ianuarie 2014 şi este obligat, în termen de două luni din momentul aprobării să o prezinte la Inspecţia Muncii.

Hotărâre cu privire la zilele de odihnă în luna ianuarie 2014

În conformitate cu prevederile alineatului (5) al articolului 111 din Codul muncii al Republicii Moldova Nr.154-XV din 28 martie 2003 zile de sărbătoare nelucrătoare, cu plata salariului mediu, sânt:


1 ianuarie – Anul Nou;


7 şi 8 ianuarie – Naşterea lui Isus Hristos (Crăciunul);

Hotărîre cu privire la zilele de odihnă în anul 2013

Hotărârea parlamentului cu privire la zilele de odihnă în anul 2013. (Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova Nr. 123 din 14.02.2013).

© 1997-2016 Compania Juridică "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners"

SEO Promotion sem/seo/aso promotion

Brodsky Uskov Looper Reed & Partners este o companie care îşi desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova şi a Europei de est prin acordarea serviciilor de suport legal, servicii de consiliere juridică şi asistenţă juridică în afaceri. Companie oferă şi servicii de avocatură şi asistenţă legală în relaţiile cu entităţile de stat. Fiind una din cele mai apreciate şi competente organizaţii din domeniu Brodsky Uskov Looper Reed & Partners îşi orientează activitatea spre dezvoltarea părţii juridice a businessului prin asistența oferită în domeniul investiţiilor, a cadrului juridic de formare, înregistrare şi funcţionare a întreprinderilor de afaceri. De asemenea compania posedă o echipă competentă de jurişti şi avocaţi, abilitaţi în a oferi servicii de consiliere juridică în domeniul imobiliar, a proprietăţii intelectuale, a sferei financiar – bancare şi a multor alte domenii cheie pentru dezvoltarea unui business legal şi de succes. Compania reprezintă un factor important şi în stimularea economiei ţării prin acţionarea din numele investitorilor străini în procesul de negociere a stimulării investiţionale cu guvernul Republicii Moldova şi guvernele altor state.