Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind aditivii alimentari

În temeiul art.6 şi art.72 din Legea nr.10-XVI din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, art.9 din Legea nr.78-XV din 18.03.2004 privind produsele alimentare, cu completările ulterioare, Legii nr.422-XVI din 22.12.2006 privind securitatea generală a produselor, precum şi în scopul asigurării unui nivel înalt de protecţie a sănătăţii populaţiei, a fost adoptat Regulamentului sanitar privind aditivii alimentari.

Regulamentul sanitar privind aditivii alimentari (în continuare – Regulament) stabileşte cadrul necesar pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr.1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari, publicat în Jurnalul Oficial L 354 din 31 decembrie 2008 cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul Regulament prevede:

  • - lista naţională a aditivilor alimentari autorizaţi pentru utilizare în produsele alimentare şi condiţiile de utilizare;
  • - lista aditivilor alimentari, inclusiv substanţele suport, autorizaţi în aditivii alimentari, în enzimele alimentare, în aromele alimentare şi în nutrienţi şi condiţiile de utilizare a acestora;
  • - lista coloranţilor alimentari pentru care etichetele produselor alimentare include informaţii suplimentare;
  • - condiţiile de utilizare a aditivilor alimentari în produse alimentare, inclusiv în aditivii alimentari, în enzimele alimentare şi în aromele alimentare;
  • - normele privind etichetarea aditivilor alimentari comercializaţi ca atare.

În sensul prezentului Regulament, se aplică definiţiile prevăzute în Legea nr.78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare, precum şi noţiuni noi (aditiv alimentar, adjuvant tehnologic, categorie funcţională, produs alimentar neprelucrat, produs alimentar fără adaos de zahăr, îndulcitori de masă, quantum satis).

Prezentului Regulament stabileşte lista substanţelor substanţe care nu sînt utilizate ca aditivi alimentari.

Prezentul Regulament se aplică fără a aduce atingere vreunui act normativ naţional specific referitor la utilizarea aditivilor alimentari:

  • a) în produse alimentare specifice;
  • b) în alte scopuri decît cele prevăzute în prezentul Regulament.

Numai aditivii alimentari incluşi în Lista naţională a aditivilor alimentari autorizaţi pentru utilizare în produsele alimentare şi condiţiile de utilizare a acestora, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament, pot fi plasaţi pe piaţă ca atare şi utilizaţi în produsele alimentare în condiţiile prevăzute în această listă.

Numai aditivii alimentari incluşi în Lista naţională a aditivilor alimentari, inclusiv substanţele suport, autorizaţi pentru utilizare în auditivii alimentari, în enzimele alimentare, în aromele alimentare şi în nutrienţi şi condiţiile de utilizare, conform anexei nr.2 la prezentul Regulament, pot fi utilizaţi în aditivii alimentari, în enzimele alimentare şi în aromele alimentare, în condiţiile prevăzute în această listă.

Regulamentul (pct. 9) stabileşte categorii funcţionale de aditivi alimentari din produsele alimentare şi de aditivi alimentari din aditivii şi enzimele alimentare.

Aditivii alimentari respectă specificaţiile prevăzute pentru aditivi alimentari privind, în special, originea, criteriile de puritate şi orice alte informaţii necesare sînt aprobate în momentul includerii pentru prima oară a aditivului alimentar pe listele naţionale.

Aditivii alimentari care nu sînt destinaţi vînzării către consumatorul final, indiferent dacă sînt vînduţi individual sau în amestec unii cu alţii şi/sau cu ingrediente alimentare pot fi comercializaţi numai cu etichetele menţionate la punctul 43 din prezentul Regulament, care trebuie să fie vizibile, lizibile şi indelebile. Aceste informaţii sînt prezentate în termeni uşor de înţeles de către cumpărători.

În cazul în care aditivii alimentari care nu sînt destinaţi vînzării către consumatorul final sînt vînduţi individual sau în amestec unii cu alţii şi/sau alte ingrediente alimentare şi/sau dacă acestora li se adaugă alte substanţe, pe ambalajele sau recipientele acestora se indică informaţii specificate în pct. 43 a Regulamentului.

Etichetarea unui îndulcitor de masă care conţine polioli şi/sau aspartam şi/sau aspartam-acetsulfam poartă următoarele menţiuni:

  • a) polioli: „consumul excesiv poate avea efecte laxative;”
  • b) aspartam/sare aspartam-acetsulfam: „conţine o sursă de fenilalanină”.

Eticheta produselor alimentare în care se adaugă aditivi alimentari va fi avizată sanitar de Ministerul Sănătăţii – Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice.

Producătorul sau utilizatorul unui aditiv alimentar informează Ministerul Sănătăţii, la cererea acestuia, cu privire la utilizările reale ale aditivului respectiv.

Textul integral al Hotărîrii îl puteţi găsi la următoarea adresă :

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 229 din 29.03.2013 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind aditivii alimentari.Publicată în Monitorul Oficial Nr. în Monitorul Oficial Nr. 69-74 din 05.04.2013.

Prezenta Hotărîre intră în vigoare la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial. Data intrării in vigoare : 05.10.2013.

Programare la medic online în Moldova


 

Legea nr. 77 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

La data de 1 iulie 2013 intră în vigoare legea Nr. 77 din 12.04.2013 privind modificarea şi completarea unor acte legislative, care introduce modificări şi completări într-un şir de acte normative.

Ordinul cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente

Ordinul Ministerului Sănătăţii Nr. 194 din 28.02.2013 cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente.

Ordinul Ministerului Sănătății сu privire la modul de prescriere şi eliberare a medicamentelor

Reglementarea juridică a relațiilor, la prescriere și vânzare a preparatelor medicale (Ordinul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova Nr 960 din 01.10.2012 сu privire la modul de prescriere şi eliberare a medicamentelor).

© 1997-2016 Compania Juridică "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners"

SEO Promotion sem/seo/aso promotion

Brodsky Uskov Looper Reed & Partners este o companie care îşi desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova şi a Europei de est prin acordarea serviciilor de suport legal, servicii de consiliere juridică şi asistenţă juridică în afaceri. Companie oferă şi servicii de avocatură şi asistenţă legală în relaţiile cu entităţile de stat. Fiind una din cele mai apreciate şi competente organizaţii din domeniu Brodsky Uskov Looper Reed & Partners îşi orientează activitatea spre dezvoltarea părţii juridice a businessului prin asistența oferită în domeniul investiţiilor, a cadrului juridic de formare, înregistrare şi funcţionare a întreprinderilor de afaceri. De asemenea compania posedă o echipă competentă de jurişti şi avocaţi, abilitaţi în a oferi servicii de consiliere juridică în domeniul imobiliar, a proprietăţii intelectuale, a sferei financiar – bancare şi a multor alte domenii cheie pentru dezvoltarea unui business legal şi de succes. Compania reprezintă un factor important şi în stimularea economiei ţării prin acţionarea din numele investitorilor străini în procesul de negociere a stimulării investiţionale cu guvernul Republicii Moldova şi guvernele altor state.