Regulamentul cu privire la stabilirea drepturilor şi compensaţiilor pasagerilor în cazul anulării şi/sau întîrzierii zborului

Stabilirea drepturilor şi compensaţiilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anularea sau întîrzierea prelungită a zborurilor.

În conformitate cu prezentul act normativ sunt stabilite condiţiile în care pasagerii transportului aerian îşi pot exercita drepturile minime atunci cînd:

a) li se refuză îmbarcarea împotriva voinţei lor;

b) zborul este anulat;

c) zborul este întîrziat.

Regulament se aplică:

a) pasagerilor care pleacă de pe un aeroport situat pe teritoriul Republicii Moldova;

b) pasagerilor care pleacă de pe un aeroport situat într-o ţară terţă către un aeroport situat pe teritoriul Republicii Moldova, cu exceptia cazurilor în care aceştia au primit indemnizaţii sau compensaţii şi au beneficiat de asistenţă în ţara terţă respectivă, în cazul în care operatorul aerian al zborului respectiv este un operator aerian din Republica Moldova.

Pasagerii pot benefecia de compensaţii şi ajutor din partea operatorului aerian în cazul în care:

a) au o rezervare confirmată pentru zborul respectiv şi să se prezinte personal pentru înregistrare în condiţiile stipulate şi la ora indicată în prealabil şi în scris (inclusiv prin mijloace electronice) de către operatorul aerian, turoperator sau o agenţie de turism sau, în cazul în care ora nu este indicată, nu mai tîrziu de 45 de minute înaintea orei de plecare publicate;

b) au fost transferaţi de către un operator aerian sau un turoperator, sau agenţie de turism de la zborul pentru care au avut o rezervare la un alt zbor, indiferent de motiv.

Totodată prevederile Regulamentului nu se aplică pasagerilor care călătoresc gratuit sau la un tarif redus, care nu este disponibil direct sau indirect publicului.

Cu toate acestea, Regulamentul se aplică pasagerilor care posedă bilete emise de un operator aerian sau un turoperator, sau agenţie de turism în cadrul unui program de fidelizare (incurajare)a clientelei sau al unui alt program comercial.

Când un operator aerian presupune o posibilă întîrziere a unui zbor mai mult de o ora, şi anume:

a) timp de două ore, în cazul zborurilor de 1500 de kilometri sau mai puţin;

b) timp de trei ore sau mai mult, în cazul tuturor zborurilor cuprinse între 1500 şi 3500 de kilometri;

c) timp de patru ore sau mai mult, în cazul tuturor zborurilor care nu se încadrează la literele a) sau b), pasagerilor li se oferă de către operatorul aerian: mese şi băuturi răcoritoare, direct proporţionale cu timpul de aşteptare, în plus, pasagerii au dreptul la două apeluri telefonice gratuite şi de a trimite gratuit mesaje prin telex, fax sau e-mail.

În cazul în care ora de plecare planificată se amînă cu cel puţin o zi mai tirziu decît ora de plecare anunţată iniţial, pasagerilor lise oferă cazare hotelieră în cazul în care este necesară o şedere de una sau mai multe nopţi, sau în cazul în care este necesară o şedere suplimentară faţă de cea prevăzută de pasager.

Totodată, operatorul aerian oferă transportul dintre aeroport şi locul cazării (hotel sau altele).

Pasagerii primesc o compensaţie în valoare de:

a) 250 euro pentru toate zborurile de 1500 kilometri sau mai puţin;

b) 400 euro pentru toate zborurile cuprinse între 1500 şi 3500 kilometri;

c) 600 euro pentru toate zborurile care nu intră sub incidenţa literelor a) sau b).

Pentru stabilirea distanţei se ia în considerare ultima destinaţie unde pasagerul urmează să sosească mai tîrziu de ora prevăzută din motivul refuzului la îmbarcare sau anulării zborului.

Plata compensaţiei se va efectua în lei moldoveneşti la cursul Băncii Naţionale a Moldovei la data achitării acesteia.

Atunci cînd pasagerilor li se oferă redirecţionarea spre destinaţia finală cu un zbor alternativ, a cărui oră de sosire nu o depăşeşte pe cea prevăzută a zborului rezervat iniţial:

a) cu două ore, pentru toate zborurile de 1500 kilometri sau mai puţin;

b) cu trei ore, pentru toate zborurile cuprinse între 1500 şi 3500 kilometri; 

c) cu patru ore, pentru toate zborurile care nu intră sub incidenţa literelor a) sau b).

În cazurile menţionate operatorul aerian poate reduce cu 50 % compensaţia prevăzută .

În cazul în care un operator aerian transferă pasagerul la o clasă de călătorie superioară preţului de achiziţie a biletului, operatorul nu poate pretinde o plată suplimentară.

În cazul în care un operator aerian transferă pasagerul la o clasă inferioară preţului de achiziţie a biletului, atunci acesta, în termen de şapte zile rambursează:

a) 30% din preţul biletului pentru toate zborurile de 1500 kilometri sau mai puţin;

b) 50% din preţul biletului pentru toate zborurile variind între 1500 şi 3500 kilometri;

c) 75% din preţul biletului pentru toate zborurile care nu se încadrează în cazurile menţionate la literele a) sau b).

Orice persoană care consideră că i-a fost lezat un drept prevazut de prezentul Regulament, poate apela la organele competente stabilite de legislaţia în vigoare.

Operatorul aerian se asigură că în zona de înregistrare a pasagerilor este afişat un anunţ, constînd din următorul text imprimat cu caractere clare şi vizibile: “În cazul unui refuz la îmbarcare sau în cazul în care zborul dumneavoastră este anulat sau are o întîrziere de cel puţin două ore, solicitaţi la ghişeul de înregistrare sau la poarta de îmbarcare textul în care sînt precizate drepturile dumneavoastră, în special cu privire la compensaţie şi asistenţă”.

Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor efectuează controlul respectării prevederilor legislaţiei în domeniul protecţiei consumatorilor în transport aerian.

Textul integral al Hotărîrii poate fi găsit la următoarea pagină: În limba rusă | În limba de stat.

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului privind compensarea şi asistenţa pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întîrzierii prelungiteă a zborurilor Nr 836/08.11.2012 Monitorul Oficial 237-241/902 din 16.11.2012.

Legea întră în vigoare din momentul publicării.


 

Reorganizarea instanțelor judecătorești

În conformitate cu Legea nr. 76 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești, care va intra efectiv în vigoare la data de 01.01.2017, au fost introduse următoarele modificări.

Aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind notificarea şi comunicarea în străinătate a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială

Crearea condițiilor necesare pentru acordarea actelor judiciare și extrajudiciare care urmeaza a fi acordate în străinătate, și de a aduce la cunostinta destinatarului la momentul potrivit (Actul al Parlamentului a aderării Republicii Moldova la Convenţia privind notificarea şi comunicarea în străinătate a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială Nr. 13 din 02.17.2012).

Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi

A intrat în vigoare legea Nr. 60 din 30.03.2012 despre integrarea socială a persoanelor cu dezabilități. Legea reglementează drepturile persoanelor cu dezabilităţi în vederea incluziunii sociale a acestora, garantării posibilităţii participării lor în toate domeniile vieţii fără discriminare, la un nivel identic cu ceilalţi membri ai societăţii, având ca bază respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. (Legea Parlamentului Republicii Moldova Nr. 60 din 30.03.2012 despre integrarea socială a persoanelor cu dezabilităţi).

© 1997-2016 Compania Juridică "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners"

SEO Promotion sem/seo/aso promotion

Brodsky Uskov Looper Reed & Partners este o companie care îşi desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova şi a Europei de est prin acordarea serviciilor de suport legal, servicii de consiliere juridică şi asistenţă juridică în afaceri. Companie oferă şi servicii de avocatură şi asistenţă legală în relaţiile cu entităţile de stat. Fiind una din cele mai apreciate şi competente organizaţii din domeniu Brodsky Uskov Looper Reed & Partners îşi orientează activitatea spre dezvoltarea părţii juridice a businessului prin asistența oferită în domeniul investiţiilor, a cadrului juridic de formare, înregistrare şi funcţionare a întreprinderilor de afaceri. De asemenea compania posedă o echipă competentă de jurişti şi avocaţi, abilitaţi în a oferi servicii de consiliere juridică în domeniul imobiliar, a proprietăţii intelectuale, a sferei financiar – bancare şi a multor alte domenii cheie pentru dezvoltarea unui business legal şi de succes. Compania reprezintă un factor important şi în stimularea economiei ţării prin acţionarea din numele investitorilor străini în procesul de negociere a stimulării investiţionale cu guvernul Republicii Moldova şi guvernele altor state.