Legislaţia Vamală

Legea cu privire la implementarea Legii nr. 215 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova

În scopul executării prevederilor Legii nr.215 din 04. 11. 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova au fost aprobate prin ordinul șefului Poliției de Frontieră „Regulamentul cu privire la procedura de aplicare a ştampilei” şi „Regulamentul cu privire la stabilirea procedurii de refuz al intrării/ieşirii în/din Republica Moldova” (Ordinul Departamentului poliţiei de frontieră Nr.121 din 08.11.2012).

Ajustarea Legii cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova

Reglementarea relațiilor juridice, organizatorice, administrative și a altor relații, care apar în procesul de trecere a frontierei de stat. (Legea Parlamentului privind frontiera de stat a Republicii Moldova Nr. 215 din 11.04.2011).

© 1997-2016 Compania Juridică "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners"

SEO Promotion sem/seo/aso promotion

Brodsky Uskov Looper Reed & Partners este o companie specializată în prestarea serviciilor de consultanţă juridică în Republica Moldova. Esenţa activităţii noastre se reflectă în acordarea asistenţei juridice în toate domeniile de activitate, dar mai ales prestarea serviciilor de consulting în domeniul businessului şi a celui imobiliar. Având o echipă de jurişti şi avocaţi profesionişti Brodsky Uskov Looper Reed & Partners s-a consacrat pe parcursul anilor ca cea mai importantă organizaţie de suport juridic şi asistenţă legală pentru companiile din Republica Moldova şi din regiunea Europei de Est. Unul din scopurile noastre este racordarea la standardele internaţionale în domeniul jurisprudenţei de afaceri, iar serviciile de consiliere juridică sunt oferite în conformitate cu cele mai noi prevederi şi acte normative ale legislaţiei în vigoare. Brodsky Uskov Looper Reed & Partners atrage o atenţie deosebită domeniului investiţional, financiar - bancar, a dreptului corporativ şi a expertizei juridice a activităţii întreprinderilor.