Legea privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii

În conformitate cu prevederile Legii № 235 din 01.12.2011 prevede recunoașterea in Republica Moldova a certificatelor de conformitate sau rapoarte de încercări emise de către organele de evaluare a conformității acreditate de organele de acreditare, au semnat un acord multilateral de recunoaștere cu Cooperarea Europeana de Acreditare acordata pentru produsele importate din țările - membre al Uniunii Europene.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea № 235 din 01.12.2011 din 7 iunie 2012, în cazul mărfurilor importate, care au un certificat European de conformitate emis de către un organ acreditat de acreditare este suficient de a prezenta certificatele de conformitate sau rapoarte de încercare traduse în limba oficială, precum și confirmate de ștampila importatorului.

Textul integral al Legii poate fi găsi la următoarea adresă:

În limba rusă | În limba de stat

Act al Parlamentului cu privire la activitățile de evaluare a conformității și de acreditare № 235 din 01.12.2011, publicată în Monitorul Oficial № 46-47/136 din 07.03.2012.

Legea intră în vigoare de nouă luni de la data publicării (07/12/2012), cu excepția articolului 31, care intră în vigoare la trei luni de la data publicării legii (07/06/2012).


 

© 1997-2016 Compania Juridică "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners"

SEO Promotion sem/seo/aso promotion

Brodsky Uskov Looper Reed & Partners este o companie care îşi desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova şi a Europei de est prin acordarea serviciilor de suport legal, servicii de consiliere juridică şi asistenţă juridică în afaceri. Companie oferă şi servicii de avocatură şi asistenţă legală în relaţiile cu entităţile de stat. Fiind una din cele mai apreciate şi competente organizaţii din domeniu Brodsky Uskov Looper Reed & Partners îşi orientează activitatea spre dezvoltarea părţii juridice a businessului prin asistența oferită în domeniul investiţiilor, a cadrului juridic de formare, înregistrare şi funcţionare a întreprinderilor de afaceri. De asemenea compania posedă o echipă competentă de jurişti şi avocaţi, abilitaţi în a oferi servicii de consiliere juridică în domeniul imobiliar, a proprietăţii intelectuale, a sferei financiar – bancare şi a multor alte domenii cheie pentru dezvoltarea unui business legal şi de succes. Compania reprezintă un factor important şi în stimularea economiei ţării prin acţionarea din numele investitorilor străini în procesul de negociere a stimulării investiţionale cu guvernul Republicii Moldova şi guvernele altor state.