Legislaţia Civilă

Reorganizarea instanțelor judecătorești

În conformitate cu Legea nr. 76 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești, care va intra efectiv în vigoare la data de 01.01.2017, au fost introduse următoarele modificări.

Aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind notificarea şi comunicarea în străinătate a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială

Crearea condițiilor necesare pentru acordarea actelor judiciare și extrajudiciare care urmeaza a fi acordate în străinătate, și de a aduce la cunostinta destinatarului la momentul potrivit (Actul al Parlamentului a aderării Republicii Moldova la Convenţia privind notificarea şi comunicarea în străinătate a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială Nr. 13 din 02.17.2012).

Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi

A intrat în vigoare legea Nr. 60 din 30.03.2012 despre integrarea socială a persoanelor cu dezabilități. Legea reglementează drepturile persoanelor cu dezabilităţi în vederea incluziunii sociale a acestora, garantării posibilităţii participării lor în toate domeniile vieţii fără discriminare, la un nivel identic cu ceilalţi membri ai societăţii, având ca bază respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. (Legea Parlamentului Republicii Moldova Nr. 60 din 30.03.2012 despre integrarea socială a persoanelor cu dezabilităţi).

Regulamentul cu privire la stabilirea drepturilor şi compensaţiilor pasagerilor în cazul anulării şi/sau întîrzierii zborului

Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind compensarea şi asistenţa pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întîrzierii prelungite a zborurilor Nr. 836 din 08.11.2012.

© 1997-2016 Compania Juridică "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners"

SEO Promotion sem/seo/aso promotion

Brodsky Uskov Looper Reed & Partners este o companie specializată în prestarea serviciilor de consultanţă juridică în Republica Moldova. Esenţa activităţii noastre se reflectă în acordarea asistenţei juridice în toate domeniile de activitate, dar mai ales prestarea serviciilor de consulting în domeniul businessului şi a celui imobiliar. Având o echipă de jurişti şi avocaţi profesionişti Brodsky Uskov Looper Reed & Partners s-a consacrat pe parcursul anilor ca cea mai importantă organizaţie de suport juridic şi asistenţă legală pentru companiile din Republica Moldova şi din regiunea Europei de Est. Unul din scopurile noastre este racordarea la standardele internaţionale în domeniul jurisprudenţei de afaceri, iar serviciile de consiliere juridică sunt oferite în conformitate cu cele mai noi prevederi şi acte normative ale legislaţiei în vigoare. Brodsky Uskov Looper Reed & Partners atrage o atenţie deosebită domeniului investiţional, financiar - bancar, a dreptului corporativ şi a expertizei juridice a activităţii întreprinderilor.