Servicii de Mediere Juridică

Medierea – este o formă de soluționare extrajudiciară a litigiilor prin intermediul unei imparțiale neutre terțe părți - mediatorul (intermediar).


Medierea este forma cea mai ușoară de soluționare alternativă a litigiilor. Pe parcursul procedurii de mediere, părțile implicate în conflict pe cont propriu ajung la o soluție reciproc acceptabilă, bazinduse pe experiența, cunoștințele și aptitudinile mediatorului. Soluționarea litigiului depinde în întregime de voința părților implicate.


Tehnicile de mediere se bazează în primul rând pe negocieri în spiritul cooperării.


Procesul de mediere asigură imparțialitatea și obiectivitatea examinării situației, și, de asemenea, are o serie de avantaje:


  • Medierea ajută la economisirea timpului, banilor și forțelor emoționale ale participanților la litigiu.

  • În timpul desfăşurării procedurii de mediere, atmosfera, organizarea, reglementarea și conținutul procesului poate fi definit în mod individual.

  • Medierea este axată nu atât pe conflict (stabilirea cine are dreptate și cine nu), cât pe căutarea soluții constructive.

  • În ceea ce privește costurile și calendarul reuniunilor, medierea poate fi ajustata cu ușurință la nevoile participanților și pot lua în considerare aspectele emoționale și personale ale litigiului.

  • În același timp, sfera intereselor private ale părților este pe deplin protejată, deoarece procesul de mediere este un proces confidențial.

  • Atunci când soluționarea litigiului se efectuează prin intermediul medierii, de regulă, acordurile încheiate sunt mai durabile și reflectă starea reală a lucrurilor, fapt ce contribuie nu numai la punerea în aplicare a acestora, iar, realizarea lor constituie un pas reciproc acceptabil și natural.

În prezent, medierea este utilizata pe scară largă în Europa, SUA și Australia, in calitate de mijloc de alternativă, şi în același timp, ca un instrument eficient pentru soluționarea litigiilor dintre părți.


© 1997-2016 Compania Juridică "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners"

SEO Promotion sem/seo/aso promotion

Brodsky Uskov Looper Reed & Partners este o companie care îşi desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova şi a Europei de est prin acordarea serviciilor de suport legal, servicii de consiliere juridică şi asistenţă juridică în afaceri. Companie oferă şi servicii de avocatură şi asistenţă legală în relaţiile cu entităţile de stat. Fiind una din cele mai apreciate şi competente organizaţii din domeniu Brodsky Uskov Looper Reed & Partners îşi orientează activitatea spre dezvoltarea părţii juridice a businessului prin asistența oferită în domeniul investiţiilor, a cadrului juridic de formare, înregistrare şi funcţionare a întreprinderilor de afaceri. De asemenea compania posedă o echipă competentă de jurişti şi avocaţi, abilitaţi în a oferi servicii de consiliere juridică în domeniul imobiliar, a proprietăţii intelectuale, a sferei financiar – bancare şi a multor alte domenii cheie pentru dezvoltarea unui business legal şi de succes. Compania reprezintă un factor important şi în stimularea economiei ţării prin acţionarea din numele investitorilor străini în procesul de negociere a stimulării investiţionale cu guvernul Republicii Moldova şi guvernele altor state.