Tranzacţii internaţionale. Investiţii şi finanţare a proiectelor.

Acest domeniu este unul predominant în activitatea companiei noastre, dacă e să ţinem cont de experienţa semnificativă şi fructuoasă, obţinută în rezultatul realizării diverselor proiecte investiţionale cu participarea specialiştilor noştri, precum şi experienţa în acordarea consultaţiilor la încheierea şi executarea unei serii de contracte referitoare la achiziţionări şi fuziuni transnaţionale. Serviciile sunt prestate companiilor din ţările CSI şi România, dar şi organizaţiilor şi firmelor, care dispun de oficii în alte ţări. Din rîndul celor cu caracter semnificativ fac parte următoarele proiecte: • Reprezentarea intereselor investitorului – compania turcească "RMC CIMENTO SANAYI VE TICARET LTD. SIRKETI" în procesul de creare a întreprinderii mixte pe teritoriul din Transnistria cu participarea Uzinei de Ciment şi Ardezie;

 • Reprezentarea firmei americane "DotMD Inc." în procesul de negociere cu Guvernul Republicii Moldova pentru obţinerea dreptului de comercializare şi utilizare a numelui de domen al Republicii Moldova;

 • Prestarea serviciilor de consultanţă companiei "UPS Europe S.A." în ce priveşte achiziţionarea companiei locale de expediţie;

 • Perfectarea documentaţiei corporative pentru fondarea întreprinderii mixte - operatorului GSM în Moldova - "France TelecomMobiles" şi "Moldavian Mobile Telephone";

 • Prestarea serviciilor de consultanţă companiei germane "SUDZUKER International S.A." în problemele de achiziţionare şi fuziune ulterioară a cinci fabrici de zahăr;

 • Consultarea companiei italiene "Impressa Cavalleri Ottavio", în executarea construcţiei de şosea în Republica Moldova în baza tenderului BERD;

 • Prestarea serviciilor de consultanţă pe marginea unei game de întrebări în ce priveşte fondarea întreprinderii mixte moldo-germane "Perfuson" în baza uzinei industrial-militare "Mezon S.A." şi a companiei subsidiare "Frizeniuos - Pharmaplan GmbH" din Germania;

 • Acordarea consultaţiilor şi reprezentarea intereselor investitorului american în legătură cu participarea acestuia în cadrul tenderului de achiziţionare a studioului de film "Moldova-Film";

 • Prestarea serviciilor de consultanţă şi reprezentarea intereselor investitorului din Israel în legătură cu participarea acestuia în cadrul tenderului de achiziţionare a concernului turistic "Moldova-Tur";

 • Consultarea companiei Elveţiene în domeniul legislaţiei vamale şi în problemele referitoare la inspecţia înainte de expediţie.


În domeniul comercial "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners" reprezintă clienţi corporativi autohtoni şi de peste hotare în procesul de tratative, de depunere a actelor şi de executare a tranzacţiilor transnaţionale de vânzare-cumpărare. Juriştii noştri dispun de o experienţă vastă în ce priveşte întocmirea acordurilor de prestare a serviciilor la scară internaţională (inclusiv servicii de ordin tehnic şi financiar, servicii pentru dezvoltarea şi susţinerea tehnologiilor etc.). • Încheierea contractului de furnizare a energiei electrice din Moldova în România în valoare de peste 60 milioane dolari SUA;

 • Analizarea operaţiunilor companiei "Philip Morris" referitoare la intrarea în vigoare a "Cerinţelor ecologice şi sanitare în Republica Moldova".

© 1997-2016 Compania Juridică "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners"

SEO Promotion sem/seo/aso promotion

Brodsky Uskov Looper Reed & Partners este o companie specializată în prestarea serviciilor de consultanţă juridică în Republica Moldova. Esenţa activităţii noastre se reflectă în acordarea asistenţei juridice în toate domeniile de activitate, dar mai ales prestarea serviciilor de consulting în domeniul businessului şi a celui imobiliar. Având o echipă de jurişti şi avocaţi profesionişti Brodsky Uskov Looper Reed & Partners s-a consacrat pe parcursul anilor ca cea mai importantă organizaţie de suport juridic şi asistenţă legală pentru companiile din Republica Moldova şi din regiunea Europei de Est. Unul din scopurile noastre este racordarea la standardele internaţionale în domeniul jurisprudenţei de afaceri, iar serviciile de consiliere juridică sunt oferite în conformitate cu cele mai noi prevederi şi acte normative ale legislaţiei în vigoare. Brodsky Uskov Looper Reed & Partners atrage o atenţie deosebită domeniului investiţional, financiar - bancar, a dreptului corporativ şi a expertizei juridice a activităţii întreprinderilor.