Procese de judecată internaţionale şi arbitrajul.

Reprezentarea intereselor clienţilor noştri corporativi nu se limitează doar la activitatea ce ţine de tranzacţiile interne şi internaţionale, ci include şi procesele de judecată şi arbitraj, inclusiv cele internaţionale în ţările Europei şi CSI. În acest sens, putem menţiona chestiunile abordate de juriştii noştri în această direcţie:  • Ducerea tratativelor în scopul soluţionării înainte de judecată sau în afara instanţei de judecată a problemelor litigioase;

  • Aaliza preliminară a materialelor şi circumstanţelor cazului în scopul determinării perspectivelor de conducere a procesului de judecată;

  • Întocmirea acordurilor de conciliere şi coordonarea acestora cu partea adversă;
    Participarea în procesele de judecată din numele persoanelor juridice şi fizice versus întreprinderi şi instituţii de stat;

  • Participarea în procesele de judecată focusate pe cererea compensaţiilor materiale ca rezultat al neexecutării obligaţiunilor contractuale;

  • Participarea în procesele de judecată iniţiate în scopul primirii compensaţiilor materiale ca rezultat al prejudiciului moral cauzat persoanelor individuale şi prejudicierii reputaţiei de afaceri a companiilor;

  • Participarea, din numele organizaţiilor obşteşti pentru protecţia drepturilor cetăţenilor, în procesele de judecată intentate la chemările colective în judecată ale cetăţenilor Republicii Moldova;

  • Protecţia dreptului de autor, drepturilor la marca comercială şi modelele industriale în cadrul comisiei speciale pe lîngă Agenţia de Stat de Protecţie a Proprietăţii Industriale şi în cadrul instanţelor.

© 1997-2016 Compania Juridică "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners"

SEO Promotion sem/seo/aso promotion

Brodsky Uskov Looper Reed & Partners este o companie specializată în prestarea serviciilor de consultanţă juridică în Republica Moldova. Esenţa activităţii noastre se reflectă în acordarea asistenţei juridice în toate domeniile de activitate, dar mai ales prestarea serviciilor de consulting în domeniul businessului şi a celui imobiliar. Având o echipă de jurişti şi avocaţi profesionişti Brodsky Uskov Looper Reed & Partners s-a consacrat pe parcursul anilor ca cea mai importantă organizaţie de suport juridic şi asistenţă legală pentru companiile din Republica Moldova şi din regiunea Europei de Est. Unul din scopurile noastre este racordarea la standardele internaţionale în domeniul jurisprudenţei de afaceri, iar serviciile de consiliere juridică sunt oferite în conformitate cu cele mai noi prevederi şi acte normative ale legislaţiei în vigoare. Brodsky Uskov Looper Reed & Partners atrage o atenţie deosebită domeniului investiţional, financiar - bancar, a dreptului corporativ şi a expertizei juridice a activităţii întreprinderilor.