Reprezenterea intereselor juridice ale clienţilor în relaţie cu guvernul. Contracte şi mandate guvernamentale.

Compania "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners" acţionează din numele investitorilor străini în procesul de negociere a stimulării investiţionale cu guvernul Republicii Moldova, precum şi cu guvernele altor state. Menţionăm exemplele recente:  • Activitate în calitate de experţi în domeniul ce ţine de legislaţia comercială în favoarea "UNIDO" cu scopul creării unei baze normative pentru funcţionarea Agenţiei de Atragere a Investiţiilor Străine;

  • Reprezentarea intereselor companiei americane "DotMD" în procesul tratativelor cu Guvernul Republicii Moldova, focusate pe problema comercializării domenului ".md";

  • Prticiparea în numele companiei israeliene "AFRICA-ISRAEL" în cadrul concursului de vânzare a unui dintre cele mai importante depozite de cereale, în sumă de 1 milion dolari SUA;

  • Desfăşurarea tratativelor în numele investitorului – compania turcească "RMC CIMENTO SANAYI VE TICARET Ltd. SIRKETI" cu conducerea din Transnistria a tranzacţiei estimată la 15 milioane dolari SUA.


Compania "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners" se bucură de o reputaţie stabilă în Republica Moldova şi efectuează periodic instrucţiuni individuale ale Guvernului Republicii Moldova, ale unor Ministere şi agenţii de stat.  În baza contractului, încheiat cu Ministerul Economiei şi Industriei, experţii noştri au elaborat încheieri de expertiză asupra propunerilor, înaintate Guvernului de diverse organizaţii internaţionale şi companii străine private.


În temeiul instrucţiunilor în formă scrisă a Guvernului şi a Agenţiei Naţionale de Atragere a Investiţiilor, compania "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners" efectuează prospecţiuni şi atragerea investitorilor străini, interesaţi de plasarea avantajoasă şi legală a investiţiilor în diverse domenii ale economiei naţionale a Moldovei.

© 1997-2016 Compania Juridică "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners"

SEO Promotion sem/seo/aso promotion

Brodsky Uskov Looper Reed & Partners este o companie specializată în prestarea serviciilor de consultanţă juridică în Republica Moldova. Esenţa activităţii noastre se reflectă în acordarea asistenţei juridice în toate domeniile de activitate, dar mai ales prestarea serviciilor de consulting în domeniul businessului şi a celui imobiliar. Având o echipă de jurişti şi avocaţi profesionişti Brodsky Uskov Looper Reed & Partners s-a consacrat pe parcursul anilor ca cea mai importantă organizaţie de suport juridic şi asistenţă legală pentru companiile din Republica Moldova şi din regiunea Europei de Est. Unul din scopurile noastre este racordarea la standardele internaţionale în domeniul jurisprudenţei de afaceri, iar serviciile de consiliere juridică sunt oferite în conformitate cu cele mai noi prevederi şi acte normative ale legislaţiei în vigoare. Brodsky Uskov Looper Reed & Partners atrage o atenţie deosebită domeniului investiţional, financiar - bancar, a dreptului corporativ şi a expertizei juridice a activităţii întreprinderilor.