Activitatea în domeniul dreptului corporativ şi incorporarea

Dacă e să ţinem cont de faptul, că majoritatea clienţilor noştri este constituită din structuri corporative diverse, atenţia deosebită, pe care o acordăm dreptului corporativ şi legislaţiei conexe, este firească şi obligatorie. Specialiştii noştri acordă mult timp şi energie studierii practicii corporative în diverse ţări ale lumii şi prospecţiunii posibilităţilor de aplicare a practicii mondiale existente în acest domeniu în ţările Europei de Est şi CSI.


Reprezentînd interesele clienţilor, compania "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners" a desfăşurat cu succes diverse acţiuni şi tranzacţii, de tipul incorporării a sute de companii de diverse forme juridice în Moldova, în zonele off-shore şi ţările din CSI, Europa şi SUA. Experţii companiei au participat în procesul de incorporare a unor companii importante şi complexe din punct de vedere structural, inclusiv a băncilor şi instituţiilor financiare, a companiilor cu capital mixt, a diverselor fundaţii, asociaţii obşteşti şi comerciale.


Consultanţii "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners" dispun de o bogată experienţă în  convocarea şi desfăşurarea adunărilor acţionarilor şi consiliilor de societate; în efectuarea emisiunilor suplimentare de acţiuni; în emiterea hîrtiilor de valoare; în desfăşurarea modificărilor structurale în interiorul companiilor, inclusiv în conturarea şi implementarea noilor sisteme de conducere, оn restructurarea structurii organizatorice. La cererea clienţilor specialiştii noştri au participat în cadrul tratativelor şi au realizat nemijlocit procese de fuzionare a companiilor cu lichidarea şi/sau asocierea ulterioară a acestora; achiziţionarea acţiunilor unor întreprinderi individuale; crearea concernelor şi altor asociaţii comerciale.  • Reprezentarea intereselor "INTERNATIONAL Telcell" (subdiviziune a "Metromedia") în procesul achiziţionării unei importante reţele de televiziune prin cablu şi includerea ulterioară a acesteia în componenţa propriei întreprinderi-filiale;

  • Perfectarea documentelor necesare şi înregistrarea la Banca Naţională a Moldovei a Băncii "International Commercial Black Sea Bank" cu obţinerea licenţelor pentru orice gen de activitate;

  • Eaborarea planului de achiziţionare a pachetului de acţiuni majoritar al unei întreprinderi importante de prelucrare a cerealelor şi realizarea ulterioară a acesteia;

  • Înregistrarea reprezentanţei "Philip Morris" în Moldova, a "Western NIS Enterprise Fund" în Moldova, a întreprinderii-filială a agenţiei de publicitate "D'Arcy", a reprezentanţei "Murfitts Transport Ltd" în RepublicaMoldova etc.;

  • Desfăşurarea reorganizării în structura organizatorică a unui şir de companii mari în scopul modificării statelor de personal şi perfecţionării principiilor de alegere a cadrelor;

  • Participarea din numele investitorilor la adunările generale ale acţionarilor şi în consiliile de societate pentru companiile "SUDZUCKER International S.A. ", "Kelley Grains S.A. " în scopul reprezentгrii intereselor acestora.

© 1997-2016 Compania Juridică "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners"

SEO Promotion sem/seo/aso promotion

Brodsky Uskov Looper Reed & Partners este o companie specializată în prestarea serviciilor de consultanţă juridică în Republica Moldova. Esenţa activităţii noastre se reflectă în acordarea asistenţei juridice în toate domeniile de activitate, dar mai ales prestarea serviciilor de consulting în domeniul businessului şi a celui imobiliar. Având o echipă de jurişti şi avocaţi profesionişti Brodsky Uskov Looper Reed & Partners s-a consacrat pe parcursul anilor ca cea mai importantă organizaţie de suport juridic şi asistenţă legală pentru companiile din Republica Moldova şi din regiunea Europei de Est. Unul din scopurile noastre este racordarea la standardele internaţionale în domeniul jurisprudenţei de afaceri, iar serviciile de consiliere juridică sunt oferite în conformitate cu cele mai noi prevederi şi acte normative ale legislaţiei în vigoare. Brodsky Uskov Looper Reed & Partners atrage o atenţie deosebită domeniului investiţional, financiar - bancar, a dreptului corporativ şi a expertizei juridice a activităţii întreprinderilor.