Servicii de Audit

Pentru ce este necesar un audit: • auditarea proceselor de afaceri ale organizației;

 • asigurarea exactității tuturor tipurilor de rapoarte și situații (contabile, financiare, fiscale);

 • confirmarea situațiilor financiare interimare;

 • oferirea acționarilor a informațiilor fiabile și transparente;

 • atragerea investitorilor noi;

 • alegerea sistemului optim de impozitare;

 • înlocuirea angajaților;

 • cumpărarea sau vânzarea companiei;

 • fuziunea sau absorbția companiilor;

 • căutarea investitorilor;

 • respectarea legislației și a documentelor normative interne.


Vrem ca clienții noștri să perceapă externalizarea serviciilor de contabilitate ca o posibilitate de a îmbunătăți eficiența funcționării afacerii.


Informăm clienții despre situațiile financiare și modificările legislative și tehnice relevante pe tot parcursul anului.


Abordarea noastră a auditului se bazează pe înțelegerea afacerii, indiferent de locația sa în lume, ne concentrăm pe riscurile cheie, de afaceri și financiare cu care se poate confrunta clientul.


Suntem gata să vă oferim instrumente de audit fiabile, precum și resurse pentru prestarea serviciilor de audit de înaltă calitate. Prestăm servicii în conformitate cu standarde înalte de independență, etică, obiectivitate profesională și excelență tehnică.


Servicii de Audit

© 1997-2016 Compania Juridică "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners"

SEO Promotion sem/seo/aso promotion

Brodsky Uskov Looper Reed & Partners este o companie specializată în prestarea serviciilor de consultanţă juridică în Republica Moldova. Esenţa activităţii noastre se reflectă în acordarea asistenţei juridice în toate domeniile de activitate, dar mai ales prestarea serviciilor de consulting în domeniul businessului şi a celui imobiliar. Având o echipă de jurişti şi avocaţi profesionişti Brodsky Uskov Looper Reed & Partners s-a consacrat pe parcursul anilor ca cea mai importantă organizaţie de suport juridic şi asistenţă legală pentru companiile din Republica Moldova şi din regiunea Europei de Est. Unul din scopurile noastre este racordarea la standardele internaţionale în domeniul jurisprudenţei de afaceri, iar serviciile de consiliere juridică sunt oferite în conformitate cu cele mai noi prevederi şi acte normative ale legislaţiei în vigoare. Brodsky Uskov Looper Reed & Partners atrage o atenţie deosebită domeniului investiţional, financiar - bancar, a dreptului corporativ şi a expertizei juridice a activităţii întreprinderilor.