Servicii contabilitate

xternalizarea serviciilor contabile este o formă de cooperare prin care o companie specializată preia funcția de organizare a contabilității. În prezent tot mai multe organizații recurg la servicii contabile externalizate. Și acest fapt este firesc, deoarece cu ajutorul unei comenzi terțe poate fi operaționalizat chiar și cel mai complicat sistem de contabilitate și pot fi reduse costurile contabilității și menținerii ei corespunzătoare.


Compania noastră poate oferi servicii de contabilitate externalizate de cel mai înalt nivel, deoarece specialiștii noști experimentați cu calificare înaltă în persoana contabililor și auditorilor autorizați pot optimiza situațiile financiare ale companiei Dvs. în cel mai scurt timp posibil.


Contabilul autorizat este un specialist cu experiență care are cea mai înaltă calificare în domeniul contabilității, activează după sistemul de contabilitate în conformitate cu legislația în vigoare, este titular al autorizației.


Auditorul autorizat este un specialist certificat de cea mai înaltă categorie în domeniul contabilității financiare, titular de licență.


Anume contabilii și auditorii autorizați conform standardelor internaționale ai companiei noastre asigură sistematizarea completă a situațiilor financiare, asigurând conformitatea situațiilor și rapoartelor cu numeroasele cerințe ale legislației în vigoare a Republicii Moldova.


La rândul său, contabilitatea include o gamă largă de servicii, de la pregătirea documentelor primare până la pregătirea unui pachet complet de situații financiare și rapoarte fiscale, o gamă completă de servicii de salarizare, de la calcul simplu până la oferirea sprijinului pentru efectuarea controalelor de către autoritățile de control, servicii de lucru du documentele de personal.


Contabilitatea este baza, „scheletul” oricărei companii care desfășoară activitate comercială și include:  • Procesarea documentelor

  • Menținerea conturilor curente

  • Crearea documentelor

  • Administrarea conturilor

  • Depunerea rapoartelor la fondul de asigurări sociale

  • Planificarea fiscală

  • Apărarea intereselor clientului

  • Consiliere curentă

  • Asistență în contabilizarea operațiunilor de casă.


Prestarea serviciilor menționate mai sus prin externalizare de către contabili și auditori autorizați asigură un nivel înalt de calitate a serviciilor prestate.


Necesitatea efectuării auditului companiei este dictată de procesele de afaceri moderne, care funcționează împreună cu o varietate de cerințe și norme ale legislației în vigoare, ce necesită o atenție deosebită din partea agenților economici.


© 1997-2016 Compania Juridică "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners"

SEO Promotion sem/seo/aso promotion

Brodsky Uskov Looper Reed & Partners este o companie specializată în prestarea serviciilor de consultanţă juridică în Republica Moldova. Esenţa activităţii noastre se reflectă în acordarea asistenţei juridice în toate domeniile de activitate, dar mai ales prestarea serviciilor de consulting în domeniul businessului şi a celui imobiliar. Având o echipă de jurişti şi avocaţi profesionişti Brodsky Uskov Looper Reed & Partners s-a consacrat pe parcursul anilor ca cea mai importantă organizaţie de suport juridic şi asistenţă legală pentru companiile din Republica Moldova şi din regiunea Europei de Est. Unul din scopurile noastre este racordarea la standardele internaţionale în domeniul jurisprudenţei de afaceri, iar serviciile de consiliere juridică sunt oferite în conformitate cu cele mai noi prevederi şi acte normative ale legislaţiei în vigoare. Brodsky Uskov Looper Reed & Partners atrage o atenţie deosebită domeniului investiţional, financiar - bancar, a dreptului corporativ şi a expertizei juridice a activităţii întreprinderilor.