Despre Companie

Compania "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners" - una dintre cele mai notorii companii juridice şi de consulting din Republica Moldova, fondată în 1997, activează în domeniul prestării serviciilor juridice şi de consulting clienţilor din ţară şi din ţările Europei Centrale şi de Est.Clienţii companiei noastre sunt reprezentaţi de organizaţii de stat şi obşteşti, companii comerciale, care activează în domeniul comerţului internaţional, în sectorul industrial, agricultură şi în domeniul de prestare a serviciilor. Printre clienţii companiei "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners" se numără reprezentanţele şi filialele unor importante companii şi organizaţii internaţionale, zeci de companii din Republica Moldova al căror export are un rol deosebit pentru produsul naţional global al ţării.


Juriştii şi consultanţii companiei noastre sunt experţi perseverenţi şi de perspectivă. "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners" propune clienţilor noştri posibilitatea de utilizare avantajoasă a serviciilor calitative de consultanţă, prestate de compania noastră la preţuri competitive. Specialiştii noştri sunt fluenţi limbile engleză, română, rusă, germană, spaniolă, franceză, turcă şi ucrainiană.


Principiile de activitale ale Companiei "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners" sunt următoarele:


Calitatea şi profesionalismul
În cadrul Companiei noastre activează profesionişti, care au confirmat, în mod repetat, abilităţile înalte în executarea sarcinilor dificile.


Abordarea individuală
Nu există o panacee universală contra "tuturor problemelor". Juriştii Companiei noastre îşi construiesc activitatea doar în baza situaţiei reale a Clientului, pentru a evita, de la bun început, orice tipare şi preconcepţii.


Receptivitatea
În orice proiect, succesul depinde, în mare măsură, de rapiditatea adoptării şi aplicării deciziilor manageriale. Receptivitatea este unul din elementele cheie ale activităţii noastre.


Confidenţialitatea
În cadrul lucrului cu informaţiile şi documentele Clienţilor noştri, respectăm stricta confidenţialitate şi excludem orice scurgere de informaţii, inclusiv şi după încheierea colaborării.


Camera de Comerţ Americană din Moldova (www.amcham.md) Compania Brodsky Uskov Looper Reed & Partners începând cu ianuarie 2017 este membru al Camerei de Comerț Americane din Moldova. Camera de Comerţ Americană din MoldovaCertificatele Companiei:


certificatul de înregistrare certificatul de înregistrare a mărcii certificat de utlizarea mărcii Licenţa Avocatului Uscov Ruslan Certificat Contabil Practician (CAP) Mantaluţă Svetlana

© 1997-2016 Compania Juridică "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners"

SEO Promotion sem/seo/aso promotion

Brodsky Uskov Looper Reed & Partners este o companie specializată în prestarea serviciilor de consultanţă juridică în Republica Moldova. Esenţa activităţii noastre se reflectă în acordarea asistenţei juridice în toate domeniile de activitate, dar mai ales prestarea serviciilor de consulting în domeniul businessului şi a celui imobiliar. Având o echipă de jurişti şi avocaţi profesionişti Brodsky Uskov Looper Reed & Partners s-a consacrat pe parcursul anilor ca cea mai importantă organizaţie de suport juridic şi asistenţă legală pentru companiile din Republica Moldova şi din regiunea Europei de Est. Unul din scopurile noastre este racordarea la standardele internaţionale în domeniul jurisprudenţei de afaceri, iar serviciile de consiliere juridică sunt oferite în conformitate cu cele mai noi prevederi şi acte normative ale legislaţiei în vigoare. Brodsky Uskov Looper Reed & Partners atrage o atenţie deosebită domeniului investiţional, financiar - bancar, a dreptului corporativ şi a expertizei juridice a activităţii întreprinderilor.