Companie Juridică în Republica Moldova

Compania "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners" - una dintre cele mai notorii companii juridice şi de consulting din Republica Moldova

Misiunea noastră constă în prestarea serviciilor juridice şi de consulting, ce corespund standardelor internaţionale, companiilor care se află în curs de adaptare la condiţiile specifice din regiunea Europei de Est, precum şi, acordarea asistenţei în procesul de activitate a acestora pe teritoriul Republicii Moldova.


Filosofia companiei "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners" este fundamentată pe conceptul, conform căruia, orice afacere necesită asistenţă juridică. Experţii companiei noastre oferă suport juridic în urmatoarele domenii: • Activitatea în Domeniul Dreptului Corporativ şi Încorporarea

 • Procese de Judecată Internaţionale şi de Arbitraj

 • Proceduri prejudiciare şi procese de judecata pe teritoriul Republicii Moldova

 • Proprietatea intelectuală, Drepturile de Autor şi Mărcile Comerciale

 • Tranzacţii internaţionale, Investiţii şi Finanţarea Proiectelor

 • Activitatea în Domeniul Financiar-Bancar

 • Asistenţa şi Consultarea Operaţiunilor Financiare şi a Celor de Plată

 • Reprezentarea Intereselor Juridice în Relaţiile cu Guvernul

 • Acorduri şi Contracte Guvernnamentale

 • Expertiza şi Diagnosticul Juridic


Juriştii şi consultanţii companiei noastre sunt experţi perseverenţi şi de perspectivă în domeniul dreptului. Noi propune clienţilor noştri posibilitatea de utilizare avantajoasă a serviciilor calitative de consultanţă juridică la preţuri competitive.


Compania juridică "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners" propune urmatoarele servicii: • Expertiza juridică a Activităţii Întreprinderii

 • Acompanierea juridică a tranzacţiilor cu Imobilul

 • Înregistrarea Reprezentanţelor Companiilor Străine

 • Înregistrarea, Restructurarea şi Lichidarea Întreprinderilor

 • Înregistrarea Proprietăţii Intelectuale

 • Legalizarea Cetăţenilor Străini

 • Suportul Juridic în Procesul de Licenţiere şi Certificare a Serviciilor şi Bunurilor

 • Reprezentarea Intereselor în Instanţele de Judecată ale Republicii Moldova

 • Reprezentarea Intereselor în Soluţionarea Situaţiilor de Conflict cu Organele de Stat şi Participarea la Pregătirea şi Desfăşurarea Negocierilor

 • Pregătirea Concluziilor Juridice în Diverse Domenii de Drept

 • Consultaţii în Domeniul Dreptului Ecologic şi cel al Muncii

 • Planificarea Impozitelor şi Estimarea Politicii de Impozitare a Întreprinderii

 • Deservirea Contabilă

 • Deservirea Contabilă şi Juridică Integrală

© 1997-2016 Compania Juridică "Brodsky Uskov Looper Reed & Partners"

SEO Promotion sem/seo/aso promotion

Brodsky Uskov Looper Reed & Partners este o companie specializată în prestarea serviciilor de consultanţă juridică în Republica Moldova. Esenţa activităţii noastre se reflectă în acordarea asistenţei juridice în toate domeniile de activitate, dar mai ales prestarea serviciilor de consulting în domeniul businessului şi a celui imobiliar. Având o echipă de jurişti şi avocaţi profesionişti Brodsky Uskov Looper Reed & Partners s-a consacrat pe parcursul anilor ca cea mai importantă organizaţie de suport juridic şi asistenţă legală pentru companiile din Republica Moldova şi din regiunea Europei de Est. Unul din scopurile noastre este racordarea la standardele internaţionale în domeniul jurisprudenţei de afaceri, iar serviciile de consiliere juridică sunt oferite în conformitate cu cele mai noi prevederi şi acte normative ale legislaţiei în vigoare. Brodsky Uskov Looper Reed & Partners atrage o atenţie deosebită domeniului investiţional, financiar - bancar, a dreptului corporativ şi a expertizei juridice a activităţii întreprinderilor.